Skip to main content

creative
Communities

Dates
15th Apr 2022
to 10th Sep 2022

Age Range
All ages

Venue
Oideas Gael

Address
Gleann Cholm Cille
F94 R94W

Oidhreacht Leithinis Shliabh Liag ar Léarscáil - The inheritance of the Slieve Liag Peninsula on a map

Cruthóidh an tionscadal seo léarscáil shamhlaíoch tharraingteach a léireoidh saibhreas na logainmneacha in iardheisceart Dhún na nGall. Spreagfar an pobal áitiúil, tríd an phróiseas oibre, le machnamh a dhéanamh ar an oidhreacht logainmneacha atá faoina chúram.
Le tamall anuas, tá meitheal phobail i bparóiste Ghleann Cholm Cille, faoi choimirce Oideas Gael, i mbun togra chun mionainmneacha—ainmneacha páirce, srutháin, creaga, agus logainmneacha áitiúla—agus an seanchas a bhaineann leo a bhailiú agus a chaomhnú ar léarscáil dhigiteach.
Is í aidhm an tionscadail suim an phobail inár n-oidhreacht logainmneacha a spreagadh, idir phobal áitiúil iardheisceart Dhún na nGall agus chuairteoirí chuig an cheantar. Dáilfear cóipeanna clóite den léarscáil saor in aisce ar gach bunscoil agus meánscoil sa cheantar, agus ar ionad phobail, ionaid cuairteoirí, gnónna, agus mar sin de.

This project will create an imaginative and attractive map that will reflect the wealth of placenames in south -west Donegal. The local community, through the work process, will be encouraged to reflect on the placenames heritage under its care. This year, renowned artist Tom Cosgrove will join the Community Working Group to design an attractive map to print and use online. This will be an imaginative and creative map with a selection of the most interesting on the Slieve Liag Peninsula plus appropriate illustrations. The artist and community groups in south -west Donegal will work together to provide this map.

Please note that the details of events listed above are provided by the relevant Local Authorities.

Stay up to date

×