Skip to main content
'A Different Wolf' Cork Opera House

Aosúcháin Ildánacha

D'fhógair an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus na Gaeltachta, Catherine Martin clár nua iontach de ghníomhaíochtaí cruthaitheacha do dhaoine níos sine, clár atá leagtha amach chun aghaidh a thabhairt ar dhrochéifeachtaí sóisialta na paindéime.

Bhí ar dhaoine níos sine na tíre iad féin a dheighilt óna muintir agus óna gcairde agus, mar sin, chailleadar na naisc shóisialta as a dtagann sásamh, féinmhuinín agus folláine mheabhrach. Tá a fhios ag mo roinnse go bhfuil cláir ealaíon agus chruthaitheacha ábalta na naisc shóisialta sin atá caillte a thabhairt ar ais.


blue background

Aosúcháin Ildánacha

Ag saothrú an bháis, an bás agus an méala: Ag tacú le Clár Ealaíon agus Rannpháirtíochta Cruthaithí Fhondúireacht Ospíse na hÉireann

Léigh an Scéal ar fad
background image

Aosúcháin Ildánacha

Togra ó Age and Opportunity d'fhonn ceol, damhsa agus amharclannaíocht a chur ar siúl in ionaid cúraim ar fud na hÉireann

Léigh an Scéal ar fad
background image

Aosúcháin Ildánacha

Sult agus spórt á bhaint as ceol beo ag na saoránaigh is mó atá i gcontúirt

Léigh an Scéal ar fad

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil