Skip to main content

Creative Youth


Bíonn muid ag obair le lucht déanta cinntí, sa rialtas láir agus sa rialtas áitiúil, i ngníomhaireachtaí Stáit, i gcomhlachtaí earnála, NGOnna lena n-áirítear eagraíochtaí pobail, daoine aonair agus páirtithe chun tionscadail chruthaitheacha a sholáthar trína mbeidh saoránaigh na tíre ábalta an ceann is fearr a fháil ar an uaigneas, ceangal a dhéanamh leis an bpobal, áthas a ghiniúint agus thar aon ní eile, go mbeidh gach duine ábalta an cumas iomlán cruthaitheach atá iontu a bhaint amach.

Aois agus Deis

Fágann Age & Opportunity leas as taithí na healaíne ag níos mó ná 250 duine aosta ar fud na tíre.

Faigh tuilleadh eolais

Civic Theatre Tenderfoot

Rinne mé rud nár shíl mé a bheith ionam a dhéanamh. Is iontach na daoine a bhí ann. Tá cuid…

Faigh tuilleadh eolais

Draoicht

OUR PLACE, OUR STORIES - Tuairisc ar shaol na cruthaitheachta i mBaile Bhlainséir.

Faigh tuilleadh eolais

Músaem Priontála an Natinal

Is ábhar mórtais ag Éire Ildánach, chomh maith le Ciste Pobail Staid Aviva agus an Wild Apple Press, go rabhthas…

Faigh tuilleadh eolais

Polasaí agus Straitéis Ealaíon agus Sláinte Shaolta a Sheoladh

I mí na Samhna 2019 a seoladh Polasaí agus Straitéis Ealaíon agus Sláinte Shaolta.

Faigh tuilleadh eolais

First Fortnight

Now in its tenth year, First Fortnight is an arts-based mental health charity that organises a festival in the first…

Faigh tuilleadh eolais

Stay up to date

×