Skip to main content
Children arts and crafts

Cruinniú na
nÓg

Cruinniú na nÓg

Lá náisiúnta cruthaitheachta ag leanaí agus daoine óga na hÉireann – deis ag an uile dhuine faoi bhun 18 bliana d'aois scód a ligean lena gcuid cruthaitheachta agus páirt a ghlacadh sna himeachtaí!

Tá Cruinniú na nÓg ar cheann de na gnéithe suaitheantais den Phlean maidir le hAos Óg Ildánach – déantar páirt na leanaí agus na ndaoine óga in imeachtaí éagsúla, mar shampla imeachtaí ealaíne agus ceoil, ceardlanna códála agus amharclannaíochta, stáitsíocht, taispeántais, léitheoireacht phoiblí, taispeántais scannán agus cuid mhór eile, a cheiliúradh agus a spreagadh.

Agus sin ar fad saor in aisce – i do chomharsanacht féin.

 

Cruinniú na nÓg 

Cruinniú na nÓg 2019

Eagraítear na céadta imeachtaí saor ó tháille, ceardlanna, taispeántais agus imeachtaí ardáin, agus bíonn béim faoi leith ar cheardlanna do thosaitheoirí ionas go spreagtar leanaí chun triail a bhaint as rud nua. Más sciath a dhéanamh é nó códáil ar chluiche ríomhaireachta, eitleog de chineál na Seapáine a dhéanamh, obair grianghrafadóireachta sa seomra dorcha nó fíodóireacht taipéise, bíonn deis le Cruinniú na nÓg ag leanaí agus ógánaigh an fonn cruthaitheachta a shásamh go ciúin nó an chruthaitheacht atá go smior iontu féin a chur os comhair an tsaoil!

Cé nach bhfuil sé ach blianta beaga ar an bhfód, is mór an suntas atá le Cruinniú na nÓg cheana féin ar fhéilire cultúir na bliana.

Sa cheantar féin a shocraítear clár na n-imeachtaí (bíonn cead cainte ag na leanaí agus tugtar aird orthu) leis na Meithle Cultúir agus Cruthaitheachta ar fud 31 Údarás Áitiúil i mbun coimeádaíochta bliain i ndiaidh bliana ar réimse cuimsitheach d’imeachtaí suntasacha do dhaoine den uile aois agus de gach réimse spéise.

Cruinniú na nÓg 2019

Children arts and crafts

Cruinniú na nÓg 2019

Open Video

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil