Skip to main content
'A Different Wolf' Cork Opera House

Creativity and Climate Change

;;;;!

I gcroílár na físe atá againn tá an tuairim go gcuireann páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cultúir folláine aonair, pobail agus an náisiúin chun cinn. Bíonn muid ag obair le lucht déanta cinntí, sa rialtas láir agus sa rialtas áitiúil, i ngníomhaireachtaí Stáit, i gcomhlachtaí earnála, NGOnna lena n-áirítear eagraíochtaí pobail, daoine aonair agus páirtithe chun tionscadail chruthaitheacha a sholáthar trína mbeidh saoránaigh na tíre ábalta an ceann is fearr a fháil ar an uaigneas, ceangal a dhéanamh leis an bpobal, áthas a ghiniúint agus thar aon ní eile, go mbeidh gach duine ábalta an cumas iomlán cruthaitheach atá iontu a bhaint amach.


blue background

Cuirtear tús le tionscadal an Dinnseanchais.

Léigh an Scéal ar fad
background image

Tá an chéad fhoirgneamh poiblí de ‘créafóg phulctha’ in Éirinn ar na bacáin do Pháirc Ghleann na Trá...

Léigh an Scéal ar fad
background image

Ballina Ripple/Toradh Cuilitheach Bhéal an Átha

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomhú ar son na hAeráide le RISING i bpobal Cheantar na nDugaí i mBaile Átha Cliath

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Tonnán

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide: Corca Dhuibhne Inbhuanaithe – Samhlúchán Cruthaitheach

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide: Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide Chromhghlinne

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid

Léigh an Scéal ar fad

Stay up to date

×