Skip to main content
'A Different Wolf' Cork Opera House

Creativity and Climate Change

;;;;!

I gcroílár na físe atá againn tá an tuairim go gcuireann páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cultúir folláine aonair, pobail agus an náisiúin chun cinn. Bíonn muid ag obair le lucht déanta cinntí, sa rialtas láir agus sa rialtas áitiúil, i ngníomhaireachtaí Stáit, i gcomhlachtaí earnála, NGOnna lena n-áirítear eagraíochtaí pobail, daoine aonair agus páirtithe chun tionscadail chruthaitheacha a sholáthar trína mbeidh saoránaigh na tíre ábalta an ceann is fearr a fháil ar an uaigneas, ceangal a dhéanamh leis an bpobal, áthas a ghiniúint agus thar aon ní eile, go mbeidh gach duine ábalta an cumas iomlán cruthaitheach atá iontu a bhaint amach.


blue background

Ar tí deich mbliana de chruthaitheacht a shroicheadh: Buaicphointí ón chéad 5 bliana

Léigh an Scéal ar fad
background image

Breathnaigh ar:  ‘Taking Action TV’ Chromghlinne

Léigh an Scéal ar fad
background image

Corca Dhuibhne Inbhuanaithe: Lisa Fingleton ar an bhfeirm

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Repair Acts, Ireland

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: An Tionscadal Gaoil

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gach duine ar bord! An Bádamharclann Éiceolaíochta

Léigh an Scéal ar fad
background image

Rannpháirtíocht an Phobail maidir leis an Athrú Aeráide – Ról Earnálacha an Chultúir agus na Cruthai...

Léigh an Scéal ar fad

Stay up to date

×