Skip to main content
'A Different Wolf' Cork Opera House

Creativity and Climate Change

;;;;!

I gcroílár na físe atá againn tá an tuairim go gcuireann páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cultúir folláine aonair, pobail agus an náisiúin chun cinn. Bíonn muid ag obair le lucht déanta cinntí, sa rialtas láir agus sa rialtas áitiúil, i ngníomhaireachtaí Stáit, i gcomhlachtaí earnála, NGOnna lena n-áirítear eagraíochtaí pobail, daoine aonair agus páirtithe chun tionscadail chruthaitheacha a sholáthar trína mbeidh saoránaigh na tíre ábalta an ceann is fearr a fháil ar an uaigneas, ceangal a dhéanamh leis an bpobal, áthas a ghiniúint agus thar aon ní eile, go mbeidh gach duine ábalta an cumas iomlán cruthaitheach atá iontu a bhaint amach.


blue background

Ar tí deich mbliana de chruthaitheacht a shroicheadh: Buaicphointí ón chéad 5 bliana

Léigh an Scéal ar fad
background image

“Daoine tiomanta i bpobail áitiúla atá ag iarraidh dul i mbun na hatógála agus an athshamhlaithe”

Léigh an Scéal ar fad
background image

Tionscadail an Chiste um Ghníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide

Léigh an Scéal ar fad
background image

Leantar den chruthaitheacht: Síneadh ar an gClár Éire Ildánach go dtí 2027

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: ÉIRIGH

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Línte na Farraige

Léigh an Scéal ar fad
background image

Saol ársa aimsithe faoi phortach ardaithe i gCeatharlach, an t-aon phortach ardaithe sa chontae

Léigh an Scéal ar fad

Stay up to date

×