Skip to main content
'A Different Wolf' Cork Opera House

Creativity, Health & Wellbeing

;;;;!

I gcroílár na físe atá againn tá an tuairim go gcuireann páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cultúir folláine aonair, pobail agus an náisiúin chun cinn. Bíonn muid ag obair le lucht déanta cinntí, sa rialtas láir agus sa rialtas áitiúil, i ngníomhaireachtaí Stáit, i gcomhlachtaí earnála, NGOnna lena n-áirítear eagraíochtaí pobail, daoine aonair agus páirtithe chun tionscadail chruthaitheacha a sholáthar trína mbeidh saoránaigh na tíre ábalta an ceann is fearr a fháil ar an uaigneas, ceangal a dhéanamh leis an bpobal, áthas a ghiniúint agus thar aon ní eile, go mbeidh gach duine ábalta an cumas iomlán cruthaitheach atá iontu a bhaint amach.


blue background

Ceithre thionscadal nua chun folláine an Lucht Siúil a fhiosrú tríd an gcruthaitheacht

Léigh an Scéal ar fad
background image

An Taispeántas The Slow Camera Exchange & Friends triptych seolta ar Oíche Chultúir Chorcaí

Léigh an Scéal ar fad
background image

An Meaisín Soghluaiste Ceoil (Mobile Music Machine): aoibhneas an cheoil bheo á thabhairt go dtí tit...

Léigh an Scéal ar fad
background image

Leantar den chruthaitheacht: Síneadh ar an gClár Éire Ildánach go dtí 2027

Léigh an Scéal ar fad
background image

A Memory of Water

Léigh an Scéal ar fad
background image

Spraoi as ceol beo do na saoránaigh is mó atá i mbaol agus ar an iargúil

Léigh an Scéal ar fad
background image

Portráidí an Chomhrá

Léigh an Scéal ar fad

Stay up to date

×