Skip to main content
dfgdfgdfgdfgdfgdfgdfg dddfghdfg fhfgh d dfg d

Creative Youth


Tá de chuspóir leis an bPlean Óige Ildánach “a chinntiú go bhfuil rochtain phraiticiúil ag gach leanbh in Éirinn, faoin mbliain 2022, ar theagasc agus ar rannpháirtíocht sa cheol, sa drámaíocht, san ealaín agus sa chódúchán” agus leagtar amach sa phlean na modhanna ina dtabharfar i gcrích aidhmeanna an Chláir uile maidir le leanaí agus daoine óga.

Tá d'aidhm leis an bplean Óige Ildánach go gcuirfí leis na deiseanna rannpháirtíochta agus go n-imreofaí tionchar ar an mbeartas poiblí maidir le cúrsaí cruthaitheachta san oideachas foirmeálta agus i dtimpeallachtaí taobh amuigh den scoil. Is mian linn réim a chruthú ina mbíonn cothromaíocht idir eolas agus cruthaitheacht maidir le forbairt an duine óig ionas go dtugtar deis dóibh a theacht chun cinn ina saoránaigh lán le brí agus samhlaíocht.

Clár Éire Ildánach chun tacú le níos mó deiseanna i dTeicneolaíocht Chruthaitheach agus Réiteach Fadhbanna Cruthaitheach do pháistí agus daoine óga in 2023

Faigh tuilleadh eolais

Lá lán le 2023, ar siúl amarách fuinneamh cruthaitheachta óige, Cruinniú na nÓg

Faigh tuilleadh eolais

Clár na Scoileanna Ildánacha 2022/ 2023 oscailte d’iarratas

Faigh tuilleadh eolais

Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Chruthaitheach Luimnigh agus an Chláir a Bhunú

Ba é fíorthús na Comhpháirtíochta i Luimneach agus sa Chlár tabhairt faoi chomhairliúchán mion le daoine óga, a ndearna modheolaíocht…

Faigh tuilleadh eolais

Stay up to date

×