Skip to main content
dfgdfgdfgdfgdfgdfgdfg dddfghdfg fhfgh d dfg d

Óige Ildánach

Tá de chuspóir leis an bPlean Óige Ildánach “a chinntiú go bhfuil rochtain phraiticiúil ag gach leanbh in Éirinn, faoin mbliain 2022, ar theagasc agus ar rannpháirtíocht sa cheol, sa drámaíocht, san ealaín agus sa chódúchán” agus leagtar amach sa phlean na modhanna ina dtabharfar i gcrích aidhmeanna an Chláir uile maidir le leanaí agus daoine óga.

Tá d'aidhm leis an bplean Óige Ildánach go gcuirfí leis na deiseanna rannpháirtíochta agus go n-imreofaí tionchar ar an mbeartas poiblí maidir le cúrsaí cruthaitheachta san oideachas foirmeálta agus i dtimpeallachtaí taobh amuigh den scoil. Is mian linn réim a chruthú ina mbíonn cothromaíocht idir eolas agus cruthaitheacht maidir le forbairt an duine óig ionas go dtugtar deis dóibh a theacht chun cinn ina saoránaigh lán le brí agus samhlaíocht.

Scoileanna Ildánacha

Níl áit is fearr le tosú amach ar shaol na cruthaitheachta – leis an gcruthaitheacht sa seomra ranga, cothú na…

Faigh tuilleadh eolais

Music Generation

Is é Music Generation an Clár Náisiúnta maidir le hOideachas Ceoil in Éirinn. Féachtar le hathrú a chur ar shaol…

Faigh tuilleadh eolais