Skip to main content
'A Different Wolf' Cork Opera House

Náisiún Ildánach

;;;;!

I gcroílár na físe atá againn tá an tuairim go gcuireann páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cultúir folláine aonair, pobail agus an náisiúin chun cinn. Bíonn muid ag obair le lucht déanta cinntí, sa rialtas láir agus sa rialtas áitiúil, i ngníomhaireachtaí Stáit, i gcomhlachtaí earnála, NGOnna lena n-áirítear eagraíochtaí pobail, daoine aonair agus páirtithe chun tionscadail chruthaitheacha a sholáthar trína mbeidh saoránaigh na tíre ábalta an ceann is fearr a fháil ar an uaigneas, ceangal a dhéanamh leis an bpobal, áthas a ghiniúint agus thar aon ní eile, go mbeidh gach duine ábalta an cumas iomlán cruthaitheach atá iontu a bhaint amach.


blue background

Ceithre thionscadal nua chun folláine an Lucht Siúil a fhiosrú tríd an gcruthaitheacht

Léigh an Scéal ar fad
background image

Ciste um Chothú Óige Ildánach Fógartha

Léigh an Scéal ar fad
background image

Trínár Súile: Indibhidiúlacht an Lucht Siúil á ceiliúradh ag portráidí comhaimseartha

Léigh an Scéal ar fad
background image

“Daoine tiomanta i bpobail áitiúla atá ag iarraidh dul i mbun na hatógála agus an athshamhlaithe”

Léigh an Scéal ar fad
background image

Ealaín na hIonchuimsitheachta: Amharclannaíocht na hÉireann don Óige ag tacú le Daoine Óga ar Speict...

Léigh an Scéal ar fad
background image

Lullaby Leaf: Domhan suaimhneasach céadfach do pháistí a bhfuil Siondróm Down orthu

Léigh an Scéal ar fad
background image

Folláine an Lucht Siúil 2022: The GAFF Luimneach

Léigh an Scéal ar fad
background image

Mná Cruthaitheacha i lár an Aonaigh

Léigh an Scéal ar fad
background image

Corca Dhuibhne Inbhuanaithe: Lisa Fingleton ar an bhfeirm

Léigh an Scéal ar fad
background image

Na Comhaltaí Cruthaitheachta: Anna Galligan

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Repair Acts, Ireland

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: An Tionscadal Gaoil

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gach duine ar bord! An Bádamharclann Éiceolaíochta

Léigh an Scéal ar fad
background image

Tionscadal Lása na Buiríosa ar an bPost: Bain triail as ceird oidhreachta Cheatharlach

Léigh an Scéal ar fad
background image

Comhdháil na nGael ag Oireachtas na Samhna

Léigh an Scéal ar fad
background image

Áras Nua-Ealaíne na hÉireann: An tsraith Fóillín le Físeáin

Léigh an Scéal ar fad
background image

Athchruthú na Cruthaitheachta - Tréimhsí Cónaitheachta ag Ealaíontóirí faoi Age & Opportunity

Léigh an Scéal ar fad
background image

Cleamairí na Linne seo

Léigh an Scéal ar fad
background image

Dialanna Covid - Tionscadal de chuid Sheirbhís Ealaíne Chill Dara

Léigh an Scéal ar fad
background image

Why Arts?, Art of the People agus It’s All In Your Head! Clár Well Festival of Arts and Wellbeing 20...

Léigh an Scéal ar fad
background image

Bhuaigh Samhlú an duais don chlár bunaidh is fearr in 2020 as craoltóirí réigiúnacha uile na hEorpa

Léigh an Scéal ar fad

Stay up to date

×