Skip to main content
'A Different Wolf' Cork Opera House

Náisiún Ildánach

;;;;!

I gcroílár na físe atá againn tá an tuairim go gcuireann páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cultúir folláine aonair, pobail agus an náisiúin chun cinn. Bíonn muid ag obair le lucht déanta cinntí, sa rialtas láir agus sa rialtas áitiúil, i ngníomhaireachtaí Stáit, i gcomhlachtaí earnála, NGOnna lena n-áirítear eagraíochtaí pobail, daoine aonair agus páirtithe chun tionscadail chruthaitheacha a sholáthar trína mbeidh saoránaigh na tíre ábalta an ceann is fearr a fháil ar an uaigneas, ceangal a dhéanamh leis an bpobal, áthas a ghiniúint agus thar aon ní eile, go mbeidh gach duine ábalta an cumas iomlán cruthaitheach atá iontu a bhaint amach.


blue background

Aosúcháin Ildánacha

Os cionn €1,000,000 bronnta ag Éire Ildánach ar thionscadail chruthaitheacha do dhaoine níos sine

Léigh an Scéal ar fad
background image

Aosúcháin Ildánacha

An Meaisín Soghluaiste Ceoil (Mobile Music Machine): aoibhneas an cheoil bheo á thabhairt go dtí tithe cúraim cónaithe timpeall na tíre

Léigh an Scéal ar fad
background image

Cruthaitheacht agus Athrú Aeráide

Gníomhú ar son na hAeráide le RISING i bpobal Cheantar na nDugaí i mBaile Átha Cliath

Léigh an Scéal ar fad
background image

Aosúcháin Ildánacha

Leantar den chruthaitheacht: Síneadh ar an gClár Éire Ildánach go dtí 2027

Léigh an Scéal ar fad
background image

Cruthaitheacht agus Athrú Aeráide

Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide: An Bealach Bohemian

Léigh an Scéal ar fad
background image

Tionscail Chruthaitheachta

Fondúireacht Ailtireachta na hÉireann: Tionscadail Athshamhlaithe

Léigh an Scéal ar fad
background image

Cruthaitheacht agus Athrú Aeráide

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Tonnán

Léigh an Scéal ar fad
background image

Cruthaitheacht agus Athrú Aeráide

Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide: Corca Dhuibhne Inbhuanaithe – Samhlúchán Cruthaitheach

Léigh an Scéal ar fad
background image

Cruthaitheacht agus Athrú Aeráide

Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide: Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide Chromhghlinne

Léigh an Scéal ar fad
background image

Aosúcháin Ildánacha

An chruthaitheacht le dul i ngleic leis an mbás: Deontais SEED Fhondúireacht Ospíse na hÉireann

Léigh an Scéal ar fad
background image

Comhdháil na nGael ag Oireachtas na Samhna

Léigh an Scéal ar fad
background image

Aosúcháin Ildánacha

Áras Nua-Ealaíne na hÉireann: An tsraith Fóillín le Físeáin

Léigh an Scéal ar fad
background image

Aosúcháin Ildánacha

Athchruthú na Cruthaitheachta - Tréimhsí Cónaitheachta ag Ealaíontóirí faoi Age & Opportunity

Léigh an Scéal ar fad
background image

Cleamairí na Linne seo

Léigh an Scéal ar fad
background image

Aosúcháin Ildánacha

Modern Day Mummers

Léigh an Scéal ar fad

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil