Skip to main content
'A Different Wolf' Cork Opera House

Náisiún Ildánach

;;;;!

I gcroílár na físe atá againn tá an tuairim go gcuireann páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cultúir folláine aonair, pobail agus an náisiúin chun cinn. Bíonn muid ag obair le lucht déanta cinntí, sa rialtas láir agus sa rialtas áitiúil, i ngníomhaireachtaí Stáit, i gcomhlachtaí earnála, NGOnna lena n-áirítear eagraíochtaí pobail, daoine aonair agus páirtithe chun tionscadail chruthaitheacha a sholáthar trína mbeidh saoránaigh na tíre ábalta an ceann is fearr a fháil ar an uaigneas, ceangal a dhéanamh leis an bpobal, áthas a ghiniúint agus thar aon ní eile, go mbeidh gach duine ábalta an cumas iomlán cruthaitheach atá iontu a bhaint amach.


blue background

Ar tí deich mbliana de chruthaitheacht a shroicheadh: Buaicphointí ón chéad 5 bliana

Léigh an Scéal ar fad
background image

Déanann 5 phobal i Luimneach iniúchadh ar Ghníomhú go Cruthaitheach ar son na hAeráide

Léigh an Scéal ar fad
background image

Lullaby Leaf: Domhan suaimhneasach céadfach do pháistí a bhfuil Siondróm Down orthu

Léigh an Scéal ar fad
background image

On the Wireless podcast: An chruthaitheacht & bóithrín na smaointe nuair atá daoine ag dul in aois

Léigh an Scéal ar fad
background image

Maoiniú bronnta ar 27 tionscadal chun iniúchadh cruthaitheach a dhéanamh ar a bheith ag fáil bháis, ...

Léigh an Scéal ar fad
background image

Leantar den chruthaitheacht: Síneadh ar an gClár Éire Ildánach go dtí 2027

Léigh an Scéal ar fad
background image

Ag saothrú an bháis, an bás agus an méala: Ag tacú le Clár Ealaíon agus Rannpháirtíochta Cruthaithí ...

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: ÉIRIGH

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Línte na Farraige

Léigh an Scéal ar fad
background image

Saol ársa aimsithe faoi phortach ardaithe i gCeatharlach, an t-aon phortach ardaithe sa chontae

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid

Léigh an Scéal ar fad
background image

An tOllamh Rose Anne Kenny, Stiúrthóir, Mercer’s Institute for Successful Ageing, Bunaíodh an Mercer...

Léigh an Scéal ar fad
background image

Comhar páirtnéireachta idir Clár Éire Ildánach agus Áras Nua-Ealaíne na hÉireann chun treisiú leis c...

Léigh an Scéal ar fad
background image

Cén fáth na hEalaíona?, Ealaín na nDaoine agus I d’Intinn atá sé! Clár Féile Folláine na nEalaíon ag...

Léigh an Scéal ar fad
background image

Bringing It All Back Home - Teacht slán ó phaindéim Covid-19 in éineacht

Léigh an Scéal ar fad
background image

Athchruthú na Cruthaitheachta - Tréimhsí Cónaitheachta d'Ealaíontóirí faoi Chríonna Ildánach

Léigh an Scéal ar fad

Stay up to date

×