Skip to main content
'A Different Wolf' Cork Opera House

Náisiún Ildánach

;;;;!

I gcroílár na físe atá againn tá an tuairim go gcuireann páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cultúir folláine aonair, pobail agus an náisiúin chun cinn. Bíonn muid ag obair le lucht déanta cinntí, sa rialtas láir agus sa rialtas áitiúil, i ngníomhaireachtaí Stáit, i gcomhlachtaí earnála, NGOnna lena n-áirítear eagraíochtaí pobail, daoine aonair agus páirtithe chun tionscadail chruthaitheacha a sholáthar trína mbeidh saoránaigh na tíre ábalta an ceann is fearr a fháil ar an uaigneas, ceangal a dhéanamh leis an bpobal, áthas a ghiniúint agus thar aon ní eile, go mbeidh gach duine ábalta an cumas iomlán cruthaitheach atá iontu a bhaint amach.


blue background

Cruinniú na nÓg 2023

Léigh an Scéal ar fad
background image

Folláine an Lucht Siúil tríd an gcruthaitheacht 2023

Léigh an Scéal ar fad
background image

An Taispeántas The Slow Camera Exchange & Friends triptych seolta ar Oíche Chultúir Chorcaí

Léigh an Scéal ar fad
background image

Tá an chéad fhoirgneamh poiblí de ‘créafóg phulctha’ in Éirinn ar na bacáin do Pháirc Ghleann na Trá...

Léigh an Scéal ar fad
background image

€560,000 do 16 thionscadal Cruthaitheachta do Dhaoine Níos Sine a chuirfidh údaráis áitiúla ar fáil

Léigh an Scéal ar fad
background image

Ballina Ripple/Toradh Cuilitheach Bhéal an Átha

Léigh an Scéal ar fad
background image

ArtandSign: Dún Dealgan - Ranganna ealaíne léirmhínithe le ISL

Léigh an Scéal ar fad
background image

On the Wireless podcast: An chruthaitheacht & bóithrín na smaointe nuair atá daoine ag dul in aois

Léigh an Scéal ar fad
background image

Maoiniú bronnta ar 27 tionscadal chun iniúchadh cruthaitheach a dhéanamh ar a bheith ag fáil bháis, ...

Léigh an Scéal ar fad
background image

Leantar den chruthaitheacht: Síneadh ar an gClár Éire Ildánach go dtí 2027

Léigh an Scéal ar fad
background image

Ag saothrú an bháis, an bás agus an méala: Ag tacú le Clár Ealaíon agus Rannpháirtíochta Cruthaithí ...

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: ÉIRIGH

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Línte na Farraige

Léigh an Scéal ar fad
background image

Saol ársa aimsithe faoi phortach ardaithe i gCeatharlach, an t-aon phortach ardaithe sa chontae

Léigh an Scéal ar fad
background image

A Memory of Water

Léigh an Scéal ar fad
background image

Téann Músaem na nAmhrán chuig na hOileáin

Léigh an Scéal ar fad
background image

An Chruthaitheacht ag Daoine Críonna

Léigh an Scéal ar fad
background image

Fógraíonn an tAire Catherine Martin T.D. infheistíocht €500,000 sa chlár nua maidir le Cruthaitheach...

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gradam don chlár is úrnua sa bhliain 2020 thar chraoltóirí réigiúnacha na hEorpa buaite ag Samhlú

Léigh an Scéal ar fad
background image

Spraoi as ceol beo do na saoránaigh is mó atá i mbaol agus ar an iargúil

Léigh an Scéal ar fad
background image

Portráidí an Chomhrá

Léigh an Scéal ar fad

Stay up to date

×