Skip to main content
'A Different Wolf' Cork Opera House

Náisiún Ildánach

;;;;!

I gcroílár na físe atá againn tá an tuairim go gcuireann páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cultúir folláine aonair, pobail agus an náisiúin chun cinn. Bíonn muid ag obair le lucht déanta cinntí, sa rialtas láir agus sa rialtas áitiúil, i ngníomhaireachtaí Stáit, i gcomhlachtaí earnála, NGOnna lena n-áirítear eagraíochtaí pobail, daoine aonair agus páirtithe chun tionscadail chruthaitheacha a sholáthar trína mbeidh saoránaigh na tíre ábalta an ceann is fearr a fháil ar an uaigneas, ceangal a dhéanamh leis an bpobal, áthas a ghiniúint agus thar aon ní eile, go mbeidh gach duine ábalta an cumas iomlán cruthaitheach atá iontu a bhaint amach.


blue background

Os cionn €1,000,000 bronnta ag Éire Ildánach ar thionscadail chruthaitheacha do dhaoine níos sine

Léigh an Scéal ar fad
background image

Ealaín na hIonchuimsitheachta: Amharclannaíocht na hÉireann don Óige ag tacú le Daoine Óga ar Speictream an Uathachais

Léigh an Scéal ar fad
background image

On the Wireless podcast: An chruthaitheacht & bóithrín na smaointe nuair atá daoine ag dul in aois

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomhú ar son na hAeráide le RISING i bpobal Cheantar na nDugaí i mBaile Átha Cliath

Léigh an Scéal ar fad
background image

Ag ligean leis an gcruthaitheacht nádúrtha atá sna daoine óga: Junk Kouture

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Sráidbhailte na nOibrithe

Léigh an Scéal ar fad
background image

Na Comhaltaí Cruthaitheachta: Anna Galligan

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Repair Acts, Ireland

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: An Tionscadal Gaoil

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gach duine ar bord! An Bádamharclann Éiceolaíochta

Léigh an Scéal ar fad
background image

Tionscadal Lása na Buiríosa ar an bPost: Bain triail as ceird oidhreachta Cheatharlach

Léigh an Scéal ar fad
background image

Téann Músaem na nAmhrán chuig na hOileáin

Léigh an Scéal ar fad
background image

An Chruthaitheacht ag Daoine Críonna

Léigh an Scéal ar fad
background image

Fógraíonn an tAire Catherine Martin T.D. infheistíocht €500,000 sa chlár nua maidir le Cruthaitheacht na nDaoine Scothaosta faoi Éire Ildánach

Léigh an Scéal ar fad
background image

Oileán Ildánach, Todhchaí Ildánach: OFFSET 2019

Léigh an Scéal ar fad
background image

Na Comhaltaí Cruthaitheachta: Anna Galligan

Léigh an Scéal ar fad

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil