Skip to main content
'A Different Wolf' Cork Opera House

Náisiún Ildánach

;;;;!

I gcroílár na físe atá againn tá an tuairim go gcuireann páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cultúir folláine aonair, pobail agus an náisiúin chun cinn. Bíonn muid ag obair le lucht déanta cinntí, sa rialtas láir agus sa rialtas áitiúil, i ngníomhaireachtaí Stáit, i gcomhlachtaí earnála, NGOnna lena n-áirítear eagraíochtaí pobail, daoine aonair agus páirtithe chun tionscadail chruthaitheacha a sholáthar trína mbeidh saoránaigh na tíre ábalta an ceann is fearr a fháil ar an uaigneas, ceangal a dhéanamh leis an bpobal, áthas a ghiniúint agus thar aon ní eile, go mbeidh gach duine ábalta an cumas iomlán cruthaitheach atá iontu a bhaint amach.


blue background

Maoiniú €5.8M fógartha do thionscnaimh faoin Chiste um Ghníomhú Cruthaitheach don Aeráid II nua

Léigh an Scéal ar fad
background image

Pobail Ildánacha ar Oileán Comhroinnte

Léigh an Scéal ar fad
background image

Léiríonn taighde nua an tábhacht a bhaineann le geilleagar cruthaitheach bríomhar a bheith i nDún La...

Léigh an Scéal ar fad
background image

Éispéiris na ndaoine scothaosta á cheiliúradh ag taispeántas i Laois

Léigh an Scéal ar fad
background image

Comhdháil maidir le Dearadh sa Rialtas: Tionchar do Chách

Léigh an Scéal ar fad
background image

Déanann 5 phobal i Luimneach iniúchadh ar Ghníomhú go Cruthaitheach ar son na hAeráide

Léigh an Scéal ar fad
background image

Breathnaigh ar:  ‘Taking Action TV’ Chromghlinne

Léigh an Scéal ar fad
background image

Tionscadail an Chiste um Ghníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide

Léigh an Scéal ar fad
background image

5 thionscadal nuálach ACT Phort Láirge

Léigh an Scéal ar fad
background image

An Fhilíocht Uirbeach: An Ealaín Sráide a tharraing aird in Éirinn sa bhliain 2021

Léigh an Scéal ar fad
background image

Fondúireacht Ailtireachta na hÉireann: Tionscadail Athshamhlaithe

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Tonnán

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide: Corca Dhuibhne Inbhuanaithe – Samhlúchán Cruthaitheach

Léigh an Scéal ar fad
background image

Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide: Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide Chromhghlinne

Léigh an Scéal ar fad
background image

An chruthaitheacht le dul i ngleic leis an mbás: Deontais SEED Fhondúireacht Ospíse na hÉireann

Léigh an Scéal ar fad
background image

Aches agus an borradh cruthaitheach faoin ealaín ghraifítí Éireannach

Léigh an Scéal ar fad
background image

Togra ó Age and Opportunity d'fhonn ceol, damhsa agus amharclannaíocht a chur ar siúl in ionaid cúra...

Léigh an Scéal ar fad
background image

Sult agus spórt á bhaint as ceol beo ag na saoránaigh is mó atá i gcontúirt

Léigh an Scéal ar fad
background image

Comhrá Portráidíochta

Léigh an Scéal ar fad
background image

Comhar páirtnéireachta idir Éire Ildánach agus Áras Nua-Ealaíne na hÉireann chun treisiú leis an scé...

Léigh an Scéal ar fad
background image

Fógraíonn an tAire Catherine Martin T.D. infheistíocht €500,000 sa chlár nua maidir le Cruthaitheach...

Léigh an Scéal ar fad
background image

Rannpháirtíocht an Phobail maidir leis an Athrú Aeráide – Ról Earnálacha an Chultúir agus na Cruthai...

Léigh an Scéal ar fad

Stay up to date

×