Skip to main content
'A Different Wolf' Cork Opera House

Náisiún Ildánach

I gcroílár na físe atá againn tá an tuairim go gcuireann páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cultúir folláine aonair, pobail agus an náisiúin chun cinn. Bíonn muid ag obair le lucht déanta cinntí, sa rialtas láir agus sa rialtas áitiúil, i ngníomhaireachtaí Stáit, i gcomhlachtaí earnála, NGOnna lena n-áirítear eagraíochtaí pobail, daoine aonair agus páirtithe chun tionscadail chruthaitheacha a sholáthar trína mbeidh saoránaigh na tíre ábalta an ceann is fearr a fháil ar an uaigneas, ceangal a dhéanamh leis an bpobal, áthas a ghiniúint agus thar aon ní eile, go mbeidh gach duine ábalta an cumas iomlán cruthaitheach atá iontu a bhaint amach.


blue background

Tionscail Chruthaitheachta

The B!G Idea: An Domhan a Athrú trí Dhearcadh Cruthaitheach

Léigh an Scéal ar fad
background image

Aosúcháin Ildánacha

An chruthaitheacht le dul i ngleic leis an mbás: Deontais SEED Fhondúireacht Ospíse na hÉireann

Léigh an Scéal ar fad
background image

Daoine Ildánacha

Na Comhaltaí Cruthaitheachta: Anna Galligan

Léigh an Scéal ar fad
background image

Aosúcháin Ildánacha

An tOllamh Rose Anne Kenny, Stiúrthóir, Mercer’s Institute for Successful Ageing, Bunaíodh an Mercer's Institute for Successful Ageing sa bhliain 2006.

Léigh an Scéal ar fad
background image

Aosúcháin Ildánacha

Comhar páirtnéireachta idir Clár Éire Ildánach agus Áras Nua-Ealaíne na hÉireann chun treisiú leis clár nua Ealaíne agus ag Dul in Aois

Léigh an Scéal ar fad
background image

Cén fáth na hEalaíona?, Ealaín na nDaoine agus I d’Intinn atá sé! Clár Féile Folláine na nEalaíon agus Folláine 2020 seolta.

Léigh an Scéal ar fad
background image

Tionscail Chruthaitheachta

Get Ireland Making – Ár gCeardaithe agus ár nDearthóirí cumasacha ag roinnt a gcuid scileanna

Léigh an Scéal ar fad

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil