Skip to main content
'A Different Wolf' Cork Opera House

Cruthaitheacht agus Athrú Aeráide

Tá ceist an athraithe aeráide in ann cur as go mór do dhaoine anois is arís. Tá mar atá earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta ábalta ról níos mó a ghlacadh chun sin a athrú samhlaithe ag Clár Éire Ildánach. Tá súil againn go mbeifear ábalta an meon atá ag daoine maidir le hacmhainní a úsáid a athrú, ár gcaidreamh leis an dúlra a athbhreithniú agus, níos tábhachtaí ná aon ní eile, an meon go mbeifear in ann athrú a chur i bhfeidhm a chothú i ndaoine agus sin ar fad a dhéanamh trí thionscadail chruthaitheacha.


blue background

Cruthaitheacht agus Athrú Aeráide

14 Thionscadal Fógartha um Ghníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide

Léigh an Scéal ar fad

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil