Skip to main content
'A Different Wolf' Cork Opera House

Tionscail Chruthaitheachta

I gcroílár na físe atá againn tá an tuairim go gcuireann páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cultúir folláine aonair, pobail agus an náisiúin chun cinn. Bíonn muid ag obair le lucht déanta cinntí, sa rialtas láir agus sa rialtas áitiúil, i ngníomhaireachtaí Stáit, i gcomhlachtaí earnála, NGOnna lena n-áirítear eagraíochtaí pobail, daoine aonair agus páirtithe chun tionscadail chruthaitheacha a sholáthar trína mbeidh saoránaigh na tíre ábalta an ceann is fearr a fháil ar an uaigneas, ceangal a dhéanamh leis an bpobal, áthas a ghiniúint agus thar aon ní eile, go mbeidh gach duine ábalta an cumas iomlán cruthaitheach atá iontu a bhaint amach.


blue background

Tionscail Chruthaitheachta

The B!G Idea: An Domhan a Athrú trí Dhearcadh Cruthaitheach

Léigh an Scéal ar fad
background image

Tionscail Chruthaitheachta

Dá mbreathnófaí ar bhia mar ábhar cruthaitheach - ábhar a mhúinfí ar mhaithe le sásamh a bhaint as– an mbeadh dea-thoradh air?

Léigh an Scéal ar fad

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil