Skip to main content
Carlow

Ceatharlach

Tá an Cultúr agus an Chruthaitheacht i gcroílár an phobail againn. Is é atá d'aisling maidir le Contae Cheatharlach saol na linne seo romhainn a chruthú sa chaoi is go mbíonn an cultúr agus an chruthaitheacht croílárnach i ngach iarracht agus dícheall caighdeán an tsaoil, sonas, sláinte, folláine agus rachmas eacnamaíochta a chur chun cinn le clár oibre ata bunaithe ar an duine agus a fhágann gur féidir an cultúr agus an chruthaitheacht a thapú agus gur gnáthchuid den ghnáthlá é i saol an duine agus sin chun tairbhe do cách. Tá na luachanna seo a leanas leagtha amach go sonrach ag meitheal cultúir agus cruthaitheachta Chontae Cheatharlach faoi mar a luaitear sa straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta trí bliana,

• Áisiúlacht agus Ilchuimsitheacht ionas go gcinntítear rannpháirtíocht chomh mór agus is féidir a théann i gcion ar an bpobal ar fud Chontae Cheatharlach.
• Ceannródaíocht, ionas go gcinntítear gur ionad é Contae Cheatharlach a bhfuil borradh faoin nuálaíocht ann agus inar féidir dá réir leis an gcultúr agus leis an gcruthaitheacht a bheith faoi bhláth,
• Oscailteacht, ionas go gcinntítear cur chuige atá oscailte dáiríre sa chaoi is gcur féidir le dreamanna den phobal a theacht in inmhe go hiomlán.
• An Comhar, ionas go gcinntítear go gcruthaítear agus go gcothaítear comhar agus páirtnéireacht dáiríre trínar féidir eolas agus scileanna a mhalartú ar mhaithe le torthaí den suntas.
• Aitheantas, ionas go bhfeictear an fiúntas atá leis an gcultúr agus leis an gcruthaitheacht mar acmhainn bhunriachtanach agus go ndéantar an ardaidhm a ghabhann leis na téamaí straitéiseacha a fhógairt, a admháil agus a chur chun tosaigh.

Image ALT text

Borris Lace by Post Project

Open Video

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Sinéad Dowling

Comhordaitheoir Cláir maidir le hÉire Ildánach & Oifigeach Ealaíon

Teagmháil

Aileen Nolan

Oifigeach Rannpháirtíochta Phobail Ildánacha

Teagmháil

Margaret Moore

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach (Gníomhach), Brainse an Phobail

Teagmháil

John Shortall

Leabharlannaí Contae

Teagmháil

Emma Lucy O’Brien

POF Ionad Nua-Ealaíne VISUAL

Teagmháil

Dermot Mulligan

Coimeádaí, Músaem Contae Cheatharlach

Teagmháil

Pat Delaney

Ceannasaí, Airgeadas, TE & Cultúr

Teagmháil

Eoin Sullivan

Oifigeach Oidhreachta

Teagmháil

Ár Straitéis

County Carlow’s Culture and Creativity strategy builds on a legacy of over thirty years of pioneering cultural development within Carlow County Council. ...

The aim of this strategy is to add value to existing policies and plans to boost County Carlow’s significant cultural offering by supporting a more collaborative and joined up approach that will harness the potential of culture to support wider social, economic and community objectives. It will create opportunities for new ways of thinking and new ways of working to ensure that our vision to enable creativity in every community is fully realised. This strategy provides a unique opportunity for County Carlow to share our story of cultural transformation, resilience and innovation and its social, economic and community impact.

CI_CCS_G_Carlow_V1.pdf
Íoslódáil

Stay up to date

×