Skip to main content
Creative Ireland, County Kerry

Ciarraí

Is í an aisling maidir le Ciarraí a chinntiú go mbíonn meas ag daoine ar fud Chontae Chiarraí ar an gcruthaitheacht agus deis acu í a thapú. Tríd an gcruthaitheacht sin, cuirfear daoine i mbarr a maitheasa; cuirfear lena gcuid rannpháirtíochta i mbeartaíocht cruthaitheachta agus leis an gceangal a bhraitheann siad leis an gcruthaitheacht an tráth céanna a gcuirtear le clú Chiarraí maidir le cúrsaí cruthaitheachta. Éire Ildánach i gCiarraí: baineann sé leatsa, bíodh sé ag baint leat!

Is í an aisling maidir le Ciarraí a chinntiú go mbíonn meas ag daoine ar fud Chontae Chiarraí ar an gcruthaitheacht agus deis acu í a thapú. Tríd an gcruthaitheacht sin, cuirfear daoine i mbarr a maitheasa; cuirfear lena gcuid rannpháirtíochta i mbeartaíocht cruthaitheachta agus leis an gceangal a bhraitheann siad leis an gcruthaitheacht an tráth céanna a gcuirtear le clú Chiarraí maidir le cúrsaí cruthaitheachta.
Éire Ildánach i gCiarraí: baineann sé leatsa, bíodh sé ag baint leat!

Déanann an tÚdarás Áitiúil oibriú ar mhaithe le cur le saol an tsaoránaigh agus tuigtear go ndéantar tairbhe maidir le saol níos fearr ag an duine trí dheis níos mó ar an gcruthaitheacht a chruthú dóibh. Tá cáil go hidirnáisiúnta ar Chiarraí maidir le scéimhe agus sceirdiúlacht agus cáil go náisiúnta ar an gcontae mar gheall ar chumas na bpeileadóirí; trí Éire Ildánach, féachfar lena chinntiú go mbíonn meas den chineál céanna ar chultúr beo an chontae agus go dtarraingítear i bhfad níos mó aird air.

Oibreofar le muintir Chiarraí chun a chinntiú go gcuirtear clár téagartha ar siúl lena léirítear feabhas agus flúirse na cruthaitheachta ar fud an chontae.

Tá luí ag Éire Ildánach i gCiarraí leis an bpobal, leis an gcomhar, leis an gcumarsáid agus an rannpháirtíocht, le huilechuimsitheacht agus le hacmhainneacht.

Tá na tréithe sin ag baint le tionscadail éagsúla a cuireadh i gcrích, ina measc:

The Lost Palace of Lixnaw
Athinsint ar stair dhearmadta ré órga Leic Snámha trí úsáid a bhaint as drámaíocht, amharclannaíocht, scéalaíocht, físeáin agus ceardaíocht chun stair Leic Snámha san 18ú aois a chur i láthair.
Tionscadal na Samhna i gCnoc na gCaiseal
Tionscadal maidir le hOirfidíocht Sráide arna chur ar siúl ag National Circus Festival Ireland d'fhonn muintir Chnoc na gCaiseal a spreagadh chun dealbhadóireacht tine a chruthú a bheadh ina chuid d'fhéile na Samhna i gCnoc na gCaiseal agus bhí an dealbh tine ina chuid den Fhéile Náisiúnta Sorcasaíochta i dTrá Lí arís ina dhiaidh sin.

An Illustrated Inventory of Everyday Objects
Tionscadal de chuid Alison Mac Cormaic agus Nora Duggan trína gceaptar tuiscint ar an tráth agus ar an áit i dTuaisceart Chiarraí le ceardlanna, tuairiscíocht fardail, beochan agus obair mósáice.

Living Museum
Dánlann Glucksman i gCorcaigh i mbun ceannródaíochta le tionscadal maidir le hIarsmalann sa Seomra Ranga le dhá scoil i ndeisceart Chiarraí - Scoil Náisiúnta an Chalaidh agus Scoil Náisiúnta Chathair Dónall.

Nature Music
Obair i gcomhar idir Seán Ó Dálaigh, Cumadóir, agus an Scotia Ensemble chun fuaimeanna beo an dúlra a chumasc le chéile i saothar cumadóireachta sa stíl chlasaiceach

Image ALT text

Creative Ireland Kerry Projects 2023

Open Video

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Kate Kennelly

Comhordaitheoir, Éire Ildánach & Oifigeach Ealaíne

Teagmháil

Emma Carmody

Oifigeach Rannpháirtíochta Phobail Ildánacha

Teagmháil

Niamh O’Sullivan

Stiúrthóir Seirbhísí, Forbairt Eacnamaíochta agus Pobail

Teagmháil

Bridget Fitzgerald

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach - Pobal

Teagmháil

Helen O’Carroll

Coimeádaí, Iarsmalann Contae Chiarraí

Teagmháil

Claudia Kohler

Oifigeach Oideachais, Pobail & For-Rochtana, Músaem Chontae Chiarraí

Teagmháil

Tommy O’Connor

Leabharlannaí Contae

Teagmháil

Tomás Hayes

Ceann na hOifige Fiontar Áitiúil

Teagmháil

Victoria McCarthy

Oifigeach Caomhnúcháin Ailtireachta

Teagmháil

Brendan Kirwan

Oifigeach Bithsféir, Tearmann Bithsféir Chiarraí

Teagmháil

Breda Moriarty

Oifigeach Feasachta Comhshaoil

Teagmháil

Siobhán Griffin

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh - Ceantar Neidín

Teagmháil

Deirdre Enright

Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Ildánach, BOO Chiarraí

Teagmháil

Alex Grassick

Comhordaitheoir Athraithe Aeráide

Teagmháil

Eleanor Turner

Oifigeach Bithéagsúlachta

Teagmháil

Eamon Cunningham

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh - Ceantar Thrá Lí

Teagmháil

Martin Curran

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh - Ceantar Lios Tuathail

Teagmháil

Annemarie Lynch

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh - Ceantar Oileán Ciarraí/Chorca Dhuibne

Teagmháil

Matthew Farrell

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh - Ceantar Chill Airne

Teagmháil

Rósaí Ní Chárthaigh

Idirchaidreamh maidir le Freagairt Phobal na hÚcráine

Teagmháil

Ann Fitzgerald

Leabharlannaí Feidhmiúcháin, Trá Lí

Teagmháil

Aodhán MacGearailt

Oifigeach Gaeilge

Teagmháil

Ár Straitéis

Kerry.pdf
Íoslódáil

Stay up to date

×