Two girls looking at an exhibition

Cathair Chorcaí

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

I gCathair Chorcaí, cathair oidhreachta a bhfuil stair mhara bhródúil aici chomh maith le tiomantas do na healaíona, tá tacaíocht á tabhairt do chruthaitheacht pobail le fada an lá agus mar gheall air sin tá clú agus cáil ar an gcathair mar áit atá lán le cultúr.

Tá go leor smaointeoirí, daoine cruthaitheacha agus ceannródaithe tagtha ó chathair Chorcaí a bhfuil ina measc na heolaithe George Boyle, an Dr Vincent Barry agus John Tyndall, chomh maith leis na scríbhneoirí Frank O’Connor, Seán Ó Ríordáin agus Seán Ó Faoláin, na smaointeoirí réabhlóideacha Thomas Davis agus Traolach Mac Suibhne, na healaíontóirí John Barry agus Seamus Murphy, na hamhránaithe ceoldrámaíochta Cara O’Sullivan agus Mary Hegarty, agus na ceoltóirí Aloys Fleischmann, Seán Ó Riada agus Rory Gallagher.

Léirítear éagsúlacht chultúrtha Chathair Chorcaí, ar cathair spreagúil í, sa tacaíocht a thugtar do gach gné de na healaíona, agus institiúidí ar nós Scoil Cheoil Chorcaí, Ionad Ealaíon Triskel agus Choláiste Ealaíne agus Deartha Crawford i measc an iliomad aonad éagsúil a bhíonn ag plé le léiriú cruthaitheach. Le himeachtaí bliantúla ar nós Fhéile Shnagcheoil Chorcaí déantar cinnte go mbíonn “cathair na réabhlóidithe” ina hionad ealaíne agus samhlaíochta i gcónaí.

Léirítear éagsúlacht chultúrtha Chathair Chorcaí, ar cathair spreagúil í, sa tacaíocht a thugtar do gach gné de na healaíona, agus institiúidí ar nós Scoil Cheoil Chorcaí, Ionad Ealaíon Triskel agus Choláiste Ealaíne agus Deartha Crawford i measc an iliomad aonad éagsúil a bhíonn ag plé le léiriú cruthaitheach.

Tá clár Éire Ildánach dírithe ar théamaí na féiniúlachta, an chultúir agus na saoránachta, agus tá ról Chathair Chorcaí i dturas cúig bliana an tionscnaimh ag cur leis an tionchar uathúil atá aige ó cuireadh a chuid pleananna i bhfeidhm in 2017.

Faigh tuilleadh amach faoi #CreativeCommunities i gCathair Chorcaí le físeán Alex thíos.

Alex, Creative Communities