Leabharlann

Strategic Plans and Reports

Creative Ireland Programme

Clár Éire Ildánach
tuarascáil deireadh bliana 2017

Creative Ireland Programme

Forbhreathnú ar na hImeachtaí
Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Creative Ireland Children and Youth Plan

Leanaí agus an Óige
Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Creative Communities Strategies

South Dublin County Plan 2017

Áth Cliath Theas

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017
Dublin City Culture and Creativity Plan

Cathair Bhaile Átha Cliath

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017
Galway City Culture and Creativity Strategy 2018-2022

Cathair na Gaillimhe

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017
County Galway Culture and Creativity Strategy 2018-2022

Contae na Gaillimhe

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017
Dún Laoghaire-Rathdown Culture and Creativity Plan

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017