Skip to main content
Trad & Folk, photographer Michael Duggan, Wexford

Loch Garman

Tá dreamanna bíogtha iléagsúla ina gcónaí i gContae Loch Garman mar a bhfuil borradh bríomhaireachta faoi chúrsaí ealaíne agus saibhreas maidir le hoidhreacht nádúrtha agus oidhreacht chultúir. I gContae Loch Garman, mar a dtarlaíonn cuid mhór bearta cultúir a tharraingíonn cuid mhór turasóirí cultúir, atá Áras Náisiúnta Ceoldrámaíochta na hÉireann agus Páirc Náisiúnta Oidhreachta na hÉireann. Tá Clár Náisiúnta Oideachas Ceoil Music Generation curtha ar bun sa chontae agus is ceiliúradh de scoth an domhain ar chúrsaí ceoldrámaíochta agus cultúir a bhíonn i bhFéile Ceoldrámaíochta Loch Garman gach bliain.

Tá cúrsaí dearcealaíne á gcothú ag dhá fhoras tríú leibhéal - Scoil Ealaíne Ghuaire agus campas Loch Garman ag Scoil Ealaíne agus Dearthóireachta Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach. Loch Garman áit dúchais chuid mhór de scríbhneoirí móra na linne seo, leithéid Banville, Tóibín agus Colfer, chomh maith lena bheith ina lárionad maidir le scéalaíocht, ceol agus drámaíocht.

Tá saibhreas ag baint le hoidhreacht Loch Garman, idir gnéithe foirgníochta agus gnéithe cultúir chomh maith le háiseanna timpeallachta, cuid mhór acu a bhfuil clú go hidirnáisiúnta orthu. Tá contae Loch Garman, seoid de chuid Oirthear Ársa na hÉireann, báite i ngnéithe den stair ó tharla an lonnaíocht sa ré ársa go dtáinig na Lochlannaigh sa bhliain AD 850 agus gur tháinig na Normánaigh i dtír i mBanú sa bhliain 1169. Tá cáil ar an gcontae mar gheall ar sheoda stairiúla de leithéid shráideanna ó ré na meánaoise i mbaile Loch Garman, Cnoc Fhiodh na gCaor agus Teach Solais Rinn Duáin, ceann de na tithe solais is sine ar domhan atá in úsáid go fóill.

Tá tuiscint i Loch Garman go bhfuil cothú na n-acmhainní cultúir, eiceolaíochta agus eacnamaíochta i gceist le caomhnú na timpeallachta. Is léir sin ar Shlí na hOidhreachta agus ar Shlí na Ceardaíochta a leagan amach i Loch Garman agus 83 ghnólacht agus grúpa pobail ag teacht faoina scáth lena mbaineann 300 post lánaimseartha agus 500 post páirtaimseartha.

Image ALT text

Loch Garman – Where Three Waters Meet

Tá cnuasach gearrscéalta, atá suite i gContae Loch Garman agus a taifeadadh mar shraith de phodchraoltaí dar teideal ‘Where Three Waters Meet’ le Sylvia Cullen, díreach seolta. Tá an togra seo, le maoiniú agus tacaíocht ó Chomhairle Chontae Loch Garman i gcomhpháirtíocht le hÉire Ildánach, bunaithe ar théama an mharthanais, déantar gné ar leith faoin gciall a d'fhéadfadh a bheith i gceist le teacht slán as cúinsí tubaisteacha i ngach aon cheann den cheithre scéal, scéalta ina mbíonn ar na carachtair roghanna trámacha a dhéanamh agus a seacht míle dícheall a dhéanamh teacht slán.

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Eileen Morrissey

Leabharlannaí Contae/Comhordaitheoir Éire Ildánach

Teagmháil

Tom Enright

Príomhfheidhmeannach

Teagmháil

Carolyne Godkin

Stiúrthóir Gníomhach Seirbhísí, Tithíochta, Pobal, Leabharlann, Ealaíon, Seirbhísí Éigeandála & Comhshaoil

Teagmháil

Liz Burns

Oifigeach Ealaíon

Teagmháil

Ann Marie Laffan

Oifigeach Foirne, Forbairt Pobail

Teagmháil

Gráinne Doran

Cartlannaí

Teagmháil

Angie Laffan

Bainisteoir Ceantair, Ceantar Bardasach Loch Garman

Teagmháil

Ger Mackey

Oifigeach Riaracháin

Teagmháil

Noirin Cummins

Oifigeach Riaracháin

Teagmháil

Billy Byrne

Ardoifigeach Foirne

Teagmháil

Diarmuid Houston

Pleanálaí Sinsearach Feidhmiúcháin, Oifig Forbartha Pleanála

Teagmháil

Annette Dupuy


Teagmháil

Brendan Cooney


Teagmháil

Catherine McLoughlin

Oifigeach Oidhreachta

Teagmháil

Liz Stanley

Ardoifigeach Foirne

Teagmháil

Alan Fitzhenry

Oifigeach Riaracháin

Teagmháil

Miriam Hillis


Teagmháil

Philip Knight

Oifigeach Riaracháin

Teagmháil

Ár Straitéis

Wexford-Strategy.pdf
Íoslódáil

Stay up to date

×