Skip to main content
Trad & Folk, photographer Michael Duggan, Wexford

Loch Garman

Tá dreamanna bíogtha iléagsúla ina gcónaí i gContae Loch Garman mar a bhfuil borradh bríomhaireachta faoi chúrsaí ealaíne agus saibhreas maidir le hoidhreacht nádúrtha agus oidhreacht chultúir. I gContae Loch Garman, mar a dtarlaíonn cuid mhór bearta cultúir a tharraingíonn cuid mhór turasóirí cultúir, atá Áras Náisiúnta Ceoldrámaíochta na hÉireann agus Páirc Náisiúnta Oidhreachta na hÉireann. Tá Clár Náisiúnta Oideachas Ceoil Music Generation curtha ar bun sa chontae agus is ceiliúradh de scoth an domhain ar chúrsaí ceoldrámaíochta agus cultúir a bhíonn i bhFéile Ceoldrámaíochta Loch Garman gach bliain.

Tá cúrsaí dearcealaíne á gcothú ag dhá fhoras tríú leibhéal - Scoil Ealaíne Ghuaire agus campas Loch Garman ag Scoil Ealaíne agus Dearthóireachta Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach. Loch Garman áit dúchais chuid mhór de scríbhneoirí móra na linne seo, leithéid Banville, Tóibín agus Colfer, chomh maith lena bheith ina lárionad maidir le scéalaíocht, ceol agus drámaíocht.

Tá saibhreas ag baint le hoidhreacht Loch Garman, idir gnéithe foirgníochta agus gnéithe cultúir chomh maith le háiseanna timpeallachta, cuid mhór acu a bhfuil clú go hidirnáisiúnta orthu. Tá contae Loch Garman, seoid de chuid Oirthear Ársa na hÉireann, báite i ngnéithe den stair ó tharla an lonnaíocht sa ré ársa go dtáinig na Lochlannaigh sa bhliain AD 850 agus gur tháinig na Normánaigh i dtír i mBanú sa bhliain 1169. Tá cáil ar an gcontae mar gheall ar sheoda stairiúla de leithéid shráideanna ó ré na meánaoise i mbaile Loch Garman, Cnoc Fhiodh na gCaor agus Teach Solais Rinn Duáin, ceann de na tithe solais is sine ar domhan atá in úsáid go fóill.

Tá tuiscint i Loch Garman go bhfuil cothú na n-acmhainní cultúir, eiceolaíochta agus eacnamaíochta i gceist le caomhnú na timpeallachta. Is léir sin ar Shlí na hOidhreachta agus ar Shlí na Ceardaíochta a leagan amach i Loch Garman agus 83 ghnólacht agus grúpa pobail ag teacht faoina scáth lena mbaineann 300 post lánaimseartha agus 500 post páirtaimseartha.

Image ALT text

Wagon Wheels

Is gearrscannán faisnéise le Terence White atá in Wagon Wheels. An ealaín a bhaineann le carbháin díon bairille a phéinteáil agus na daoine dúthrachtacha i gContae Loch Garman atá ag coinneáil an traidisiúin ag imeacht is ábhar don scannán.

Wagon Wheels Trailer

Open Video

Ár Straitéis

Tá d'aidhm leis an gclár Éire Ildánach creatchóras a chur ar fáil lena spreagtar rannpháirtíocht agus borradh faoin gcruthaitheacht i ngach saoránach. Leagtar amach faoin Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta 2018-2022 na bearta tús áite a mbeadh tionchar fadtéarmach i ndán leo chomh maith le spéis agus rannpháirtíocht an phobail agus comharobair agus saothar idirdhisciplíneach de chineálacha nua. ...

Tuigtear faoin straitéis seo fiúntas ó nádúr a bheith leis an gcultúr agus leis an gcruthaitheacht agus tairbhe a bheith astu maidir le maitheas agus sláinte an phobail. Féachtar lena chinntiú go mbíonn ról tábhachtach i gcónaí le cúrsaí cultúir maidir leis an bhforbairt ar bhailte móra, ar shráidbhailte agus ar réimsí poiblí sa chontae. Admhaítear chomh maith go mbíonn beartaíocht cultúir agus cruthaitheachta siocrach maidir le forás eacnamaíochta agus le cúrsaí inmharthanachta sa chontae.

Wexford.pdf
Íoslódáil