Children doing crafts

Ceacht nua do scoileanna leis an scéim Braislí Ildánacha

20 Meán Fómhair 2018
3 nóim á léamh

Cuideoidh rannpháirtíocht scoileanna sa treoirthionscadal nua seo leis an scoláire foghlaim tríd an gcultúr agus an gcruthaitheacht.

Beidh deis ag na mílte scoláire ar fud na tíre iniúchadh a dhéanamh ar an bhfoghlaim trí ghníomhaíochtaí cultúrtha agus cruthaitheacha mar chuid de scéim nua Braislí Ildánacha a d'fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton.

Beidh 73 scoil rannpháirteach sa treoirthionscadal nua, faoi stiúir na Roinne Oideachais agus Scileanna, agus é mar chuid dár bplean don Óige Ildánach chun an chruthaitheacht a bheochan inár leanaí agus ár ndaoine óga.

Beidh fáil ag gach scoil ar éascaitheoir speisialta, ar ealaíontóir nó ar shaineolaí cruthaitheach is cuma cén réimse spéise nó téama a roghnóidh siad. Cuideoidh na hacmhainní sin le scoileanna clár foghlama agus gníomhaíochtaí a fhorbairt a bheidh leagtha amach go speisialta do na scoláirí. Anuas air sin, tabharfar €2,500 do gach scoil ionas go mbeidh siad in ann a gcuid pleananna agus a gcuid smaointe a chur i gcrích.

Ceann de na gnéithe is iontaí faoin scéim Braislí Ildánacha is ea an raon gníomhaíochtaí agus na cineálacha cur chuige difriúla atá á nglacadh ag gach ceann de na scoileanna. Is é ‘An Saol – agus Drámaíocht an tsaoil’ an inspioráid do Dhún na nGall, áit a bhfuil cúig scoil ag forbairt plean bunaithe ar an smaoineamh gur féidir leis an drámaíocht teacht aniar agus féinmhuinín a fhorbairt i leanaí.

Sa Chlár, tá scoláirí as cúig scoil ag úsáid ábhar in-athchúrsáilte chun fadhbanna eolaíochta a imscrúdú, a dhearadh agus a thástáil. Agus i gCiarraí, bainfidh grúpa bunscoileanna úsáid as raon gníomhaíochtaí ealaíne ina gcuid ceachtanna gach lá, agus a gcuid samhlaíochta agus na buanna sin atá ó dhúchas á spreagadh chun forbairt a dhéanamh ar an iliomad éirimí atá acu, lena n-áirítear éirim amhairc, éisteachta agus teangeolaíoch.

Cliceáil anseo chun an liosta de scoileanna atá rannpháirteach a fheiceáil.

Is treoirthionscadal de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna é Braislí Ildánach, faoi stiúir agus i gcomhpháirt le Cumann Ionaid Mhúinteoirí / Oideachais in Éirinn (ATECI).