Skip to main content
Makerspace, Blanchardstown Library Deputy Mayor of Fingal, Cllr Daniel Whooley, Kate Delaney and Mayor of Fingal, Cllr Seána Ó Rodaigh. Pic Orla Murray/Coalesce


Nuacht

Déantóir Cónaithe Fhine Gall

Scroll
min read

Déantóir Cónaithe Fhine Gall

min read

31/05/22

Déantóir Cónaithe Fhine Gall

Is spás oideachais, cruthaitheachta agus ilúsáide don phobal é Spás an Déantóra ag Leabharlann Bhaile Bhlainséir. Tá réimse saoráidí agus uirlisí ann lena n-áirítear ríomhairí glúine, printéir 3T agus gearrthóir vinile. Tá an spás insroichte, dinimiciúil agus ionchuimsitheach seo i gcroílár ghealltanais Chomhairle Contae Fhine Gall faoi thionscnamh Éire Ildánach. Is é is aidhm leis an gclár Dhéantóir Pobail Fhine Gall ná cruthaitheacht a chur chun cinn agus tacú léi i bpobail laistigh de cheantar Fhine Gall.

Oibríonn foireann Spás an Déantóra le scoileanna i gceantar Fhine Gall chun deiseanna a chur ar fáil do dhaoine óga chun lántairbhe a bhaint as na saoráidí atá ar fáil. Oibríonn siad freisin i gcomhpháirt le hOllscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath chun deiseanna oideachais a chur ar fáil do dhaoine fásta. Cuirtear foghlaim STEAM ar fáil sa spás i dtimpeallacht neamhfhoirmeálta do dhaltaí, rud a chuireann le foghlaim na ndaltaí sna scoileanna.  

Is í Kate Delaney, Cruthaitheoir Cónaithe ó Make Create Innovate a reáchtálann Spás Déantóra Fhine Gall. Tugann Rhona Byrne, Andrew Carson agus Catrina Carrigan tacaíocht do Kate. D’fhorbair an fhoireann réimse ceardlanna ionchuimsitheacha atá dírithe ar dhaoine de gach aois agus cúlra. Tá na ceardlanna sin dírithe ar fhiosracht, cruthaitheacht, smaointeoireacht chriticiúil agus scileanna réitithe fadhbanna a chur chun cinn i measc rannpháirtithe.

Stay up to date

×