Three awarded fellows

Fógraítear Comhaltaí Fulbright/an Chláir Éire Ildánach, 2019-2020

19 Meitheamh 2019
3 nóim á léamh

Ó stair na healaíne agus sochaithe réamhstaire go dtí cearta vótála do mhná, táthar tar éis an dara sciar riamh de Chomhaltaí Fulbright/an Chláir Éire Ildánach a fhógairt.

Bhí an triúr Comhaltaí i measc an 36 Dámhachtaí éirimiúil Éireannach Fulbright ar bronnadh gradaim orthu ag searmanas i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar an 14 Meitheamh.

Rachaidh acadóirí, gairmithe agus mic léinn as 13 cinn d’eagraíochtaí agus Institiúidí Ard-Oideachais in Éirinn go dtí 30 de na hinstitiúidí is fearr sna Stáit Aontaithe chun staidéar a dhéanamh agus comhoibriú le saineolaithe sa réimse céanna leo. Tagann faighteoirí Fulbright na bliana seo as réimse disciplíní a chuimsíonn teicneolaíocht, eolaíocht, teanga, leigheas agus na healaíona. Ag ceiliúradh na hilchineálachta ó thaobh topaicí, geografaíochta agus cúlraí de, d’fhág maoiniú méadaithe ó Rialtas na hÉireann agus ó Rialtas SAM go bhfuil Coimisiún Fulbright in Éirinn in ann tacú le réimse agus líon níos leithne de dhámhachtaithe spreagúla staidéir agus taighde ná riamh.

Is iad Comhaltaí Fulbright/an Chláir Éire Ildánach 2019-2020, Maeve Casserly, Patricia Kenny agus Fernando Sanchez-Migallon Cano.

Is iarrthóir PhD í Maeve Cassidy, Dámhachtaí Mic Léinn Fulbright as an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath go dtí an Harry Ransom Center, i Scoil na Staire, COBÁC, agus tá MPhil aici sa Stair Phoiblí agus Oidhreacht Chultúrtha ó Choláiste na Tríonóide. Tá a cuid taighde dochtúireachta bunaithe ar rannpháirtíocht an phobail sa stair trí ócáidí comórtha le linn Deich mBliana na gCuimhneachán in Éirinn. Is é an príomhfhócas atá aici ná rannpháirtíocht i stair na mban le linn 2016-2018. Tá taighde Maeve á threorú ag a cuid oibre mar chleachtóir oidhreachta – nó is í an Staraí Cónaitheach í faoi láthair i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus oibríonn sí i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. Mar Chomhalta Fulbright/an Chláir Éire Ildánach, agus le comóradh a dhéanamh ar chéad bliain ó fuair na mná an vóta i SAM in 2020, déanfaidh sí taighde ar na bailiúcháin shaibhre sa Harry Ransom Centre in Austin, Texas agus spreagfaidh sí teagmháil phoiblí leo.

Agus í sa dara bliain di anois mar iarrthóir PhD in COBÁC, is í Patricia Kenny an Dámhachtaí Mic Léinn Fulbright ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath go dtí an Institiúid Smithsonian in Washington DC. Baineann an taighde a bhfuil sí ag gabháil dó faoi láthair, atá á mhaoiniú ag Comhairle Taighde na hÉireann agus duais Scoláireacht Taistil Ollscoil na hÉireann, le húsáid cloch neamhchoitianta i sochaithe réamhstaire na hEorpa. Mar fhaighteoir de Chomhaltacht Iarsmalainne Fulbright/an Chláir Éire Ildánach, déanfaidh sí taighde ar an topaic seo ar scála idirnáisiúnta i Roinn na hAntraipeolaíochta san Institiúid Smithsonian.

Is é Fernando Sanchez-Migallon Cano, ar scoláire dochtúireachta dara bliain de chuid Chomhairle Taighde Rialtas na hÉireann é i gColáiste na Tríonóide, an Dámhachtaí Mic Léinn Fulbright as Coláiste na Tríonóide go dtí an Institiúid Smithsonian, Washington DC. Baineann an príomhréimse dá chuid taighde le stair na healaíne agus a cuid feidhmeanna i dtaca le staidéir iarsmalainne mar a bhfuil fócas aige ar an tionchar soch-chultúrtha a thagann le déanamh taispeántas. Mar Chomhalta Iarsmalainne Fulbright/an Chláir Éire Ildánach, tabharfaidh sé faoi thaighde in Oifig an Chaidrimh Idirnáisiúnta, an Institiúid Smithsonian, Washington DC. Déanfaidh Fernando imscrúdú ar ról na n-iarsmalann agus na gclár cultúrtha i dtógáil agus i scaipeadh eolais.

Bí linn agus muid ag leanúint fhoghlaim agus eachtraí Chomhaltaí Fulbright/an Chláir Éire Ildánach ar ár gcainéil shóisialta.