OFFSET speakers

Oileán Ildánach, Todhchaí Ildánach: OFFSET 2019

08 Aibreán 2019
2 nóim á léamh

Tá an chomhdháil iontach dearaidh OFFSET, a bhíonn mar inspioráid i gcónaí, ar ais arís dá 10ú comhdháil, le sraith comhráite bríomhara a stiúrfaidh Éire Ildánach.

Agus cáil uirthi mar cheann de na comhdhálacha is beoga, is suimiúla agus is oideachasúla ar domhan do na tionscail chruthaitheacha, tá OFFSET ar ais arís don deichiú comhdháil a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath idir an 5 agus an 7 Aibreán 2019.

Mealltar níos mó ná 2,500 duine a bhfuil meoin fiosrach acu gach bliain, chun éisteacht leis na haíonna clúiteacha cruthaitheacha a labhraíonn ar stáitse na comhdhála; ón dearthóir Iodálach Massimo Vignelli, go dtí an réalta mhór i réimse phop-ealaín na Breataine Sir Peter Blake agus an dearthóir grafach Meiriceánach mór le rá Milton Glaser. Tá clár na bliana seo lán le ceannairí tábhachtach amhail Steve Simpson, Joe Caslin, Anna Ginsburg, Fuchsia Macaree, Victo Ngai agus Rich Gilligan, a roinnfidh a bpróisis chruthaitheacha agus a bhfianaise inspioráide linn.

Tá Éire ar cheann de na chéad tíortha a thugann tús áite i ndáiríre don chruthaitheacht mar ghné ríthábhachtach den fholláine phearsanta agus ghinearálta, agus stiúrfaidh Clár Éire Ildánach sraith comhráite, ar feadh trí lá, ar Stáitse Buí OFFSET dar teideal Creative Island: Creative Future. Is é an fhís bunaidh atá againn go mbeidh Éire ina tír ina gcuirtear an chruthaitheacht i gcroílár an bheartais phoiblí; áit a mbeidh deis ag gach uile dhuine a chumas cruthaitheach iomlán a bhaint amach; Éire ina gcuirtear folláine an duine, an phobail agus an náisiúin go ginearálta chun cinn trí rannpháirtíocht i gníomhaíochtaí cultúrtha agus cruthaitheacha. Agus an fhís sin chun tosaigh againn, pléifear raon leathan ábhar inár bplé painéil ag OFFSET, ó chruthaitheacht na hÉireann ar scála domhanda go huaillmhianta uathúla na hÉireann i leith an dearaidh.

Dé hAoine (5 Aibreán, 11.00 am), stiúrfaidh an t-ailtire Kirk McCormack na painéalaithe Linda King, Anike Tyrrell agus David Smith sa chomhrá What We Talk About, When We Talk About Irish Design?

Dé Sathairn (6 Aibreán, 11.00 am), déanfaidh Stephen Hughes, Ciarán Ó Gaora agus Doireann De Buitléar machnamh ar na bealaí inar féidir seirbhísí cruthaitheacha a easpórtáil in No Packaging. No Postage - Exporting Creativity.

Dé Domhnaigh (7 Aibreán, 12.00 pm) fiosróidh Éire Ildánach cé chomh huaillmhianach atá an dearadh in Éirinn le John Newham, Rossi McAuley, Aliette Dörflinger agus Bob Gray, le linn OFFSET 10+10.

Cuireann ár dtionscail chruthaitheacha go leor le geilleagar cruthaitheach na hÉireann, agus an geilleagar sin ag fás i gcónaí. Is é uaillmhian Chlár Éire Ildánach deiseanna a thapú i gcomhpháirt le Creat Rialtas na hÉireann do Phoist sa Todhchaí, chun cultúr na nuálaíochta agus na hinbhuanaitheachta a chothú inár ngeilleagar. Ba mhaith linn treochlár a fhorbairt a thacóidh leis seo agus a gcuirfidh lenár dtionscail chruthaitheacha, chun an chuspóir seo a bhaint amach.

Is é sin an fáth a bhfuilimid ag tabhairt aghaidh ar OFFSET 2019.

 Oileán Ildánach. Todhchaí Ildánach. Cén saghas todhchaí atá uaitse?

Faigh tuilleadh eolais ar OFFSET