Skip to main content

Náisiún
Ildánach

Ealaín na hIonchuimsitheachta: Amharclannaíocht na hÉireann don Óige ag tacú le Daoine Óga ar Speictream an Uathachais

Scroll
2 min read

Ealaín na hIonchuimsitheachta: Amharclannaíocht na hÉireann don Óige ag tacú le Daoine Óga ar Speictream an Uathachais

2 min read

2/04/22

Ealaín na hIonchuimsitheachta: Amharclannaíocht na hÉireann don Óige ag tacú le Daoine Óga ar Speictream an Uathachais

Tá thart ar 18% de dhaoine a bhaineann le hamharclannaíocht don óige in Éirinn ag déileáil le míchumas, agus deir an chuid is mó acu sin go bhfuil siad néara-éagsúil, dar le torthaí mhórthionscadal taighde Amharclannaíocht na hÉireann don Óige sa bhliain 2019, dar teideal Centre Stage +20.

Anuas air sin, rinne cuid shuntasach dóibhsean a cuireadh faoi shuirbhé don taighde trácht sonrach ar Neamhord de chuid Speictream an Uathachais, a chaitheann solas nua ar an meascán saibhir daoine óga a n-aimsíonn pobail, spreagadh agus spás sábháilte chun iad féin a chur in féin in amharclanna don óige ar fud na tíre.

Spás don uileghabhálacht a bhí in amharclannaíocht don óige riamh. Cuirtear fáilte roimh gach aon duine ann. Déanann éagsúlacht leas don amharclannaíocht, mar a dhéanann sé do dhaoine a bhaineann leis,” a deir Anna Galligan, oifigeach for-rochtana agus Stiúrthóir Amharclannaíocht Chill Chainnigh don Óige.

“Nuair a bhí mé 16 mbliana chuaigh mé isteach i ndomhan na hamharclannaíochta don óige. Bhí sé ar cheann de na pointí is tábhachtaí i mo shaol. Níorbh iníon aon duine mé ann, níor deirfiúr aon duine mé, níor mé an duine ‘giodamach’, ná an ‘aislingeach’ ná an duine leis an achar airde gearr – glacadh liom agus mé ar mo nós féin. Bhain mé le háit éigin, díreach mar a bhí mé. Seo an mhian atá agam dár ndaoine óga uile.”

"Tá an ionchuimsitheacht i gcroílár an dea-chleachtais amharclannaíochta don óige"

Above:

Chuaigh Anna i bpáirt le lucht Amharclannaíocht na hÉireann don Óige agus AsIAm (carthanas náisiúnta na hÉireann i leith Uathachais) sa bhliain 2020 chun ‘Lámhleabhar d’Éascaitheoirí Amharclannaíochta don Óige; Ag Tacú le Daoine Óga ar Speictream an Uathachais’, ar acmhainn í a forbraíodh go sonrach chun an t-eolas agus na straitéisí a bheadh ag teastáil ó ceannairí amharclannaíochta don óige a thabhairt dóibh i dtaobh ranganna agus tionscadail a mbeadh daoine óga ar speictream an uathachais páirteach iontu a bhainistiú go muiníneach. Is acmhainn í seo a forbraíodh le cúnamh Éire Ildánach.

Tá éiteas Amharclannaíocht na hÉireann don Óige fréamhaithe sa tuairim go bhfuil an ionchuimsitheacht i gcroílár an dea-chleachtais amharclannaíocht don óige, agus leis an acmhainn seo, táthar ag súil go gcabhrófar le ceannairí amharclainne óige dul i gcoinne cuid de na míthuiscintí agus na scéalta gan bhunús a bhaineann leis an uathachas trí bhéim a chur ar straitéisí dea-chleachtais i dtaobh na hamharclannaíochta don óige bunaithe ar aiseolas ó chomhaltaí Amharclannaíocht Chill Chainnigh don Óige, mar aon le gaois agus saineolas Anna í féin.

“Smaoiním ar na daoine óga uile ar oibrigh mé leo le chóir a bheith 40 bliain,” a deir sí, “daoine ar leith iad gach duine acu, agus cumas agus cruthaitheacht gan chuimse iontu ar fad. Níl a leithéid de rud ann agus ‘tíopúil’, ‘aitíopúil’, ‘néara-éagsúil’ – níl ann ach ‘muid’, agus muid ag éirí níos láidre nuair a dhéanaimid gach duine a cheiliúradh agus a chur san áireamh.”

Léigh tuilleadh faoi ‘Ag Tacú le Daoine Óga ar Speictream an Uathachais’ agus déan an lámhleabhar a íoslódáil anseo.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar chlár Óige Ildánach de chuid an chláir Éire Ildánach, féach anseo.

B'fhéidir go dtaitneodh seo leat…

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil