Skip to main content

Náisiún
Ildánach

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Malartú Allamuigh

Scroll
2 min read

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Malartú Allamuigh

2 min read

1/11/21

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Malartú Allamuigh

Díreach ó thuaidh ón Aonach, suite i dtalamh feirme álainn Chontae Thiobraid Árann a ritheann síos go cladaí Loch Deirgirt atá Feirm Brookfield. Tá an fheirm á reáchtáil ag Ailbhe Gerrard, agus déantar éagsúlacht iontach de bharra, crainn, mil, céir bheach agus uan a tháirgeadh ar an bhfeirm.

In 2022, beidh Brookfield Farm mar óstach do Mhalartú Allamuigh, ceann de 15 tionscadal a bheidh ar siúl ar fud na tíre atá á mhaoiniú ag ciste gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide €2 mhilliún Éire Ildánach. Oibreoidh na tionscadail seo le pobail chun daoine a chumhachtú chun fíor-athruithe a dhéanamh ar an mbealach a n-idirghníomhaíonn siad leis an gcomhshaol.

Fréamhacha an Mhalartaithe Allamuigh

Is feirmeoir, beachaire, taighdeoir agus oideachasóir talmhaíochta í Ailbhe Gerrard, bunaitheoir Feirm Brookfield, atá ag iarraidh an talmhaíocht a thabhairt ar ais go dtí a fréamhacha inbhuanaithe. Tar éis di staidéar a dhéanamh ar fhorbairt inbhuanaithe agus ar fheirmeoireacht orgánach sa Ríocht Aontaithe, d’fhill sí ar ais abhaile go hÉirinn, agus le haon bhliain déag tá sí ag forbairt scileanna, ag cothú smaointe nua, agus ag comhoibriú le talmhaithe oilte agus le tomhaltóirí óna bunáit ar an bhfeirm.

Malartú smaointe

Cuireann Feirm Brookfield an Malartú Allamuigh i láthair i gcomhar leis na healaíontóirí Deirdre O’Mahony agus John Gerrard. Tosaíonn an obair le hoscailt phoiblí ar Ghrianstad an tSamhraidh, 21 Meitheamh 2022, agus críochnóidh sé le comhdháil agus Féile an Fhómhair ar an 23 Meán Fómhair 2022 – cónocht an Fhómhair.

Idir an dá linn, tiocfaidh grúpa de 30 feirmeoir, saineolaí agus ealaíontóir le chéile ag boird mhalairte faoi stiúir na Skillnets Náisiúnta um Oiliúint Orgánach. Pleanálann an tionscadal 12 lá de bhoird mhalairte thar 12 seachtain. Tabharfaidh na Malartuithe Allamuigh seo ealaín, bia agus talmhaíocht le chéile, ag cruthú deiseanna d’ealaíontóirí, d’fheirmeoirí, d’eolaithe, agus do shaineolaithe ó réimsí ábhartha teacht le chéile agus smaointe a mhalartú faoi conas dul i ngleic leis an athrú aeráide, chomh maith le táirgeadh agus tomhaltas.

Farmer Ailbhe Gerrard and artist Deirdre O'Mahony on a plot of land at Brookfield Farm

Cuirfidh Malartú Allamuigh dhá shaothar ealaíne i láthair freisin a thabharfaidh aghaidh ar athrú aeráide: Plandáil dealbhóireachta nua-choimisiúnaithe dar teideal ‘Model Plot’, le Deirdre O’Mahony, a bheidh oscailte don phobal ar feadh 12 lá thar 12 sheachtain, agus ‘Corn Work’, le John Gerrard, curtha i láthair ar scáileán LCD chuig an 12 grúpa Malartaithe i scioból ar an bhfeirm.

Úsáid Sliocht

Tacóidh gach ceann den 12 imeacht le feirmeoirí cleachtais talmhaíochta a chur i bhfeidhm a chabhróidh le dul i ngleic leis an athrú aeráide san ithir agus os a cionn.

Brookfield Farm brookfield.farm

Deirdre O’Mahony deirdre-omahony.ie

John Gerrard johngerrard.net

B'fhéidir go dtaitneodh seo leat…

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil