Skip to main content

Náisiún
Ildánach

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Malartú Allamuigh

Scroll
2 min read

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Malartú Allamuigh

2 min read

1/11/21

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Malartú Allamuigh

Díreach ó thuaidh den Aonach, suite i dtalamh feirme álainn Chontae Thiobraid Árann a ritheann síos go dtí cladaí Loch Deirgirt atá Feirm Brookfield. Tá an fheirm á reáchtáil ag Ailbhe Gerrard, agus táirgíonn an fheirm raon iontach de bharra, crainn, mil, céir beach agus uain.

In 2022, beidh Brookfield Farm ina óstach do Mhalartú Allamuigh, ceann de 15 tionscadal a bheidh ar siúl ar fud na tíre, arna mhaoiniú ag Ciste Cruthaitheach um Ghníomhú ar son na hAeráide €2 mhilliún trí Éire Ildánach.  Oibreoidh na tionscadail seo le pobail chun daoine a chumhachtú chun athrú mar is ceart a dhéanamh ar an mbealach a n-idirghníomhaíonn siad leis an timpeallacht.

Fréamhacha an Mhalartaithe Allamuigh

Feirmeoir, beachaire, taighdeoir agus oideachasóir talmhaíochta í Ailbhe Gerrard, bunaitheoir Fheirm Brookfield, atá ag iarraidh an talmhaíocht a thabhairt ar ais go dtí a fréamhacha inbhuanaithe.  Tar éis di staidéar a dhéanamh ar fhorbairt inbhuanaithe agus ar fheirmeoireacht orgánach sa Ríocht Aontaithe, tháinig sí ar ais go hÉirinn, agus le haon bhliain déag tá sí ag forbairt scileanna, ag cothú smaointe nua, agus ag comhoibriú le lucht oilte talmhaíochta agus le tomhaltóirí óna bunáit ar an bhfeirm.

Malartú smaointe

Cuireann Feirm Brookfield an Malartú Allamuigh i láthair i gcomhar leis na healaíontóirí Deirdre O’Mahony agus John Gerrard.  Tosaíonn an obair le hoscailt phoiblí ar Ghrianstad an tSamhraidh, 21ú Meitheamh 2022, agus críochnóidh sé le comhdháil agus Féile an Fhómhair ar an 16 Meán Fómhair 2022.

Idir an dá linn, tiocfaidh grúpa de 30 feirmeoir, saineolaí agus ealaíontóir le chéile ag boird mhalairte faoi stiúir na Skillnets Náisiúnta um Oiliúint Orgánach.  Tá 12 lá de bhoird mhalairte thar 12 seachtain á bpleanáil ag an tionscadal.  Tabharfaidh na Malartuithe Allamuigh seo ealaín, bia agus talmhaíocht le chéile, ag cruthú deiseanna d’ealaíontóirí, d’fheirmeoirí, d’eolaithe, agus do shaineolaithe ó réimsí ábhartha a theacht le chéile agus smaointe a mhalartú faoin mbealach le dul i ngleic leis an athrú aeráide, chomh maith le táirgeadh agus ídiú.

Farmer Ailbhe Gerrard and artist Deirdre O'Mahony on a plot of land at Brookfield Farm

Tabharfaidh gach ceann den 12 ócáid tacaíocht d’fheirmeoirí chun cleachtais fheirmeoireachta a chur i bhfeidhm chun cuidiú le cur in aghaidh an athraithe aeráide, san ithir agus os a cionn.

Cuirfidh Malartú Allamuigh dhá shaothar ealaíne i láthair freisin, ag déileáil le hathrú aeráide:  Plandáil dhealbhach nua-choimisiúnaithe dar teideal ‘MODEL PLOT’, le Deirdre O’Mahony i gcomhar le Cumann Láí na hÉireann, agus leagan nua dlúthphearsanta de Corn Work (Corrib) 2020 le John Gerrard a bheidh oscailte don phobal ar feadh 12 lá thar 12 sheachtain.

Plandáil dealbhach is ea MODEL PLOT ina bhfuil barraí luibheanna agus foráiste frámáilte ag iomairí prátaí. Breathnú siar is ea an iomaire prátaí a tháinig ón ngá a bhí le slándáil bhia in Éirinn fadó, agus súil chun cinn is ea na barraí luibheanna agus foráiste a thaispeánann an bealach i dtreo sheasmhacht aeráide san fheirmeoireacht. Beidh na hiomairí comhghlasacha ag imfhálú plandálacha muileatacha de choirm choiligh, peasair, seamair agus faicéilia. Tá luach praiticiúil ag gach cineál planda d’fheirmeoirí mar aon le buntáistí don timpeallacht.

Cuirfear leagan nua dlúthphearsanta de Corn Work John Gerrard i láthair ar scáileán LCD 27 orlach a bheidh suite ar thábla de dhearadh ealaíontóra i rith thréimhse an teilgin. Tá an saothar samhalta mar rannpháirtí gníomhach sa dá Mhalartú déag.

Brookfield Farm brookfield.farm

Deirdre O’Mahony deirdre-omahony.ie

John Gerrard johngerrard.net

Stay up to date

×