Skip to main content
Línte Na Farraige

Náisiún
Ildánach

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Línte na Farraige

Scroll
2 min read

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Línte na Farraige

2 min read

2/11/21

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Línte na Farraige

Ag aistriú mar “Line of the Sea”, is tionscadal comhoibritheach é Línte na Farraige a leagann béim ar shaincheisteanna a bhaineann le hardú leibhéal na farraige mar gheall ar athrú aeráide. Tá sé ar cheann de 15 tionscadal atá ar siúl ar fud na tíre atá á mhaoiniú ag ciste Gníomhú Cruthaíocht ar son na hAeráide €2 mhilliún Éire Ildánach.

Oibreoidh na tionscadail seo le pobail chun daoine a chumhachtú chun fíor-athruithe a dhéanamh ar an mbealach a n-idirghníomhaíonn siad leis an gcomhshaol.

Ag samhlú ardú leibhéal na farraige

Is é Línte na Farraige saothar na n-ealaíontóirí Timo Aho agus Pekka Niittyvirta, in éineacht leis na heolaithe Zoë Roseby (ó Choláiste na Tríonóide), Maeve Upton (Ollscoil Mhá Nuad), Gerard McCarthy (Ollscoil Mhá Nuad), agus Jamie Mathews (Imperial College London), chomh maith le hOifig Réigiúnach Gníomhú ar son na hAeráide Bhaile Átha Cliath.

Cruthóidh an tionscadal suiteálacha soilse ag láithreacha cósta agus suíomhanna oidhreachta na hÉireann chun na rioscaí a bhaineann le hardú leibhéal na farraige sa todhchaí a chur in iúl. Cuimsíonn gach suiteáil línte cothrománacha soilsithe a léiríonn leibhéil na farraige amach anseo mar a bhí tuartha ag gníomhaireachtaí taighde idirnáisiúnta mar an Painéal Idir-Rialtasach ar Athrú Aeráide. Ó thráthnónta dorcha an gheimhridh go clapsholas an tsamhraidh, tarraingeoidh na suiteálacha daoine isteach sa phlé ar athrú aeráide.

Is fúinne atá an todhchaí

Le 40% de dhaonra na hÉireann ina gcónaí laistigh de chúig chiliméadar ón gcósta, cuirfidh na suiteálacha seo iarmhairtí diana an athraithe aeráide in iúl agus léireoidh siad an bealach gur féidir beart a dhéanamh go fóill don todhchaí.

Beidh acmhainn oideachasúil idirghníomhach ag gabháil leis na suiteálacha ar shuíomh Gréasáin Línte na Farraige, chomh maith le rogha físeán ag gabháil leis na suiteálacha agus a línte soilse dóibh siúd nach bhfuil in ann cuairt a thabhairt orthu agus do na glúine atá le teacht tagairt a dhéanamh dóibh.

Pekka Niittyvirta niittyvirta.com

Timo Aho timoaho.org

Dublin CARO caro.ie

Trinity College tcd.ie

Maynooth University maynoothuniversity.ie

Dublin City Council dublincity.ie

A4 Project a-ceathair.github.io

B'fhéidir go dtaitneodh seo leat…

Stay up to date

×