Skip to main content

Náisiún
Ildánach

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Tonnán

Scroll
2 min read

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Tonnán

2 min read

5/11/21

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Tonnán

Is tionscadal é Tonnán a dhéanfaidh iniúchadh ar an mbealach ar féidir leis an bpobal i mBéal an Átha spás glas a athrú trí uisce a úsáid. Ceann de 15 tionscadal atá ar siúl ar fud na tíre, tá sé maoinithe ag an gciste Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide €2 mhilliún trí Éire Ildánach.

Tá sé beartaithe go n-oibreoidh na tionscadail seo laistigh de phobail chun cumhacht a thabhairt do dhaoine athruithe dáiríre a dhéanamh faoin mbealach a n-idirghníomhaíonn siad leis an gcomhshaol.

Cosúil le gach ceann de na tionscadail um Ghníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide, feiceann Tonnán ealaíontóirí, taighdeoirí agus pobail ag obair le chéile chun fíor-athruithe a cheapadh agus a chur i bhfeidhm sa troid i gcoinne tubaiste aeráide, ag úsáid ealaíne mar bhealach chun an eolaíocht a nascadh leis an bpobal.

Tá an tionscadal seo faoi stiúir Orla Murphy, an Dr Sarah Cotterill agus an Dr Philip Crowe ó Ionad UCD do Bhailte na hÉireann, i gcomhar leis an ealaíontóir Ríonach Ní Néill, an Comhairleoir Mark Duffy (Comhairle Chontae Mhaigh Eo), agus an t-ailtire Kevin Loftus as Béal an Átha, An Baile is Glaise in Éirinn.

Nascann uisce muid go léir

Bhunaigh an Comhairleoir Duffy agus Loftus le chéile Béal an Átha, an Baile is Glaise in Éirinn mar iarracht an baile a athbheochan tar éis tréimhse meath eacnamaíochta. Le huisce mar chuid lárnach dá bpleananna, cuireann cleachtas ealaíonta uathúil Ní Néill fócas ar dhul i ngleic le saincheisteanna sóisialta agus daonna. Beidh sé ríthábhachtach do Tonnán na naisc idir uisce, an aeráid agus an pobal a dhéanamh.

Is tearcúsáid iad spásanna glasa, mar shampla iad siúd atá in eastáit tithíochta, atá á n-iniúchadh mar ionaid fhéideartha le haghaidh gníomhaíocht aeráide. Scrúdóidh Tonnán conas is féidir spásanna atá athléimneach ó thaobh uisce, táirgiúil agus comhtháite go sóisialta a dhéanamh de na limistéir seo a oibríonn do phobail agus dá dtimpeallachtaí.

Ag baint úsáid as ealaín agus ailtireacht, cruthóidh an tionscadal struchtúr agus uirlisí do dhaoine a bhfuil cónaí orthu i mBéal an Átha chun cur le cinnteoireacht níos glaise.

Faigh tuilleadh eolais faoin gciste um Ghníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide.

UCD Centre for Irish Towns ucd.ie/cfit

Ballina Ireland’s Greenest Town irelandsgreenesttown.com

Stay up to date

×