Skip to main content
RISING on the Liffey

Náisiún
Ildánach

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: ÉIRIGH

Scroll
2 min read

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: ÉIRIGH

2 min read

2/11/21

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: ÉIRIGH

Ar oícheanta séimhe Dheireadh Fómhair le linn Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath 2021, chruinnigh sluaite le chéile ar feadh bhalastráidí Ché Sir John Rogerson agus Cé Theach an Chustaim i mBaile Átha Cliath, fóin ar láimh agus cluasáin plugáilte isteach, réidh chun iad féin a chur faoi uisce i ndomhan ÉIRIGH.

Tá ÉIRIGH ar cheann de 15 tionscadal cruthaitheacha as gach cearn d’Éirinn a chuir ciste Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide €2 mhilliún Éire Ildánach. Tugann na tionscadail seo pobail, ealaíontóirí agus gairmithe le chéile chun saothar a chruthú a thugann cumhacht do dhaoine fíor-athruithe a dhéanamh faoin mbealach a n-idirghníomhaíonn siad leis an gcomhshaol.

Tionscadal idirdhisciplíneach, tugann ÉIRIGH obair na ndéantóirí amharclainne Brokentalkers, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath le chéile.

An fhís a thabhairt chun beatha

Tá Brokentalkers ar cheann de na compántais amharclannaíochta amharclainne is seanbhunaithe in Éirinn. Tá Feidlim Cannon, Gary Keegan, agus Rachel Bergin i gceannas orthu, agus tá aithne orthu as obair uaillmhianach a dhéanann sainmhíniú ar an gcatagóiriú agus as glacadh le cur chuige comhoibritheach a tharraingíonn ar scileanna agus ar eispéiris daoine ó gach cineál cúlra. Is iad na hEalaíontóirí Cónaithe ag Oirthear na Tríonóide, campas an choláiste ag an gCanáil Mhór, a d’éascaigh dóibh oibriú le grúpaí pobail áitiúla sa cheantar, lena n-áirítear Ionad Acmhainní Naomh Aindriú.

Is stiúideo léiriúcháin cruthaitheach ceannródaíoch é Algorithm, a chuidigh leis an léiriú le linn na féile, a bhfuil cáil air mar gheall ar a chuid suiteálacha amhairc iontacha agus a grafaicí gluaisne.

Ag Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath, rinne suiteáil ÉIRIGH creatlach na cathrach féin a shárú. Ar bhallaí Ché an Tí Chustaim agus i gcluasáin an lucht féachana, insíodh scéal: d’inis guth cailín óg ó lár na cathrach faoi thodhchaí ina raibh cuma na nuachta ar leibhéil na farraige ag ardú ar thailte i bhfad i gcéin … go dtí go raibh réaltachtaí na tubaiste aeráide ag ár ndoras féin anseo in Éirinn.

Ag Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath, rinne suiteáil ÉIRIGH creatlach na cathrach féin a shárú.

Tá an todhchaí ag ÉIRÍ

Ag leanúint ón suiteáil ag Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath, éascóidh ÉIRIGH ceardlanna agus cláir phoiblí chruthaitheacha do chónaitheoirí i gceantar na nDugaí, ag tógáil ar na smaointe agus na heispéiris a bailíodh ó chomhráite leis an bpobal áitiúil, eolaithe agus lucht acadúil ar ábhar an athraithe aeráide agus a thionchar féideartha sa cheantar áitiúil.

Spreagfaidh an tionscadal gníomhaíochtaí is féidir leis an bpobal áitiúil a dhéanamh chun ídiú carbóin sa cheantar a ísliú. Roinnfidh siad a dtaithí trí fhíseán, ag tabhairt cumhacht do dhaoine sa phobal a bheith ina ngníomhaithe agus ina gceannairí san athrú aeráide.

Brokentalkers brokentalkers.ie

Trinity College Dublin tcd.ie

Algorithm algorithm.ie

Dublin Theatre Festival dublintheatrefestival.ie

Folding Waves foldingwaves.com

B'fhéidir go dtaitneodh seo leat…

Stay up to date

×