Skip to main content

Náisiún
Ildánach

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: An Tionscadal Gaoil

Scroll
2 min read

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: An Tionscadal Gaoil

2 min read

1/11/21

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: An Tionscadal Gaoil

Ó dheas ó Chathair Chorcaí, in aice le Club cáiliúil CLG Nemo Rangers tá Páirc Ghleann na Trá Móire, suíomh an Tionscadail Gaoil. Tá an Tionscadal ar cheann de 15 tionscadal atá ar siúl ar fud na tíre atá á mhaoiniú ag ciste Gníomhú Cruthaíocht ar son na hAeráide €2 mhilliún Éire Ildánach. Oibreoidh na tionscadail seo le pobail chun daoine a chumhachtú chun fíor-athruithe a dhéanamh maidir leis an mbealach a n-idirghníomhaíonn siad leis an gcomhshaol.

Tá athrú mór comhshaoil tagtha ar Pháirc Ghleann na Trá Móire féin. Go dtí 2009, úsáideadh an láithreán seo mar líonadh talún don chathair. Thosaigh an limistéar ag oscailt mar pháirc in 2015 sular osclaíodh go hiomlán é in 2019 agus tá sé de chumas aige uisce báistí agus aon ghás a tháirg an t-iar-líonadh talún a bhailiú chun fuinneamh a ghiniúint chun cumhacht a chur ar fáil do thart ar 500 teach áitiúil.

Fís chomhoibritheach

Beidh Comhairle Cathrach Chorcaí i gceannas ar an Tionscadal Gaoil in éineacht le foireann de bheirt ealaíontóirí i gcomhar leis an gcomhairle, Marilyn Lennon agus Sean Taylor. Tá cleachtais faoi seach Marilyn agus Sean fréamhaithe i gcoincheap an láithreáin agus sa phróiseas comhoibrithe. I measc na gcomhpháirtithe eile a chuirfidh leis an Tionscadal Gaoil tá Líonra Dúlra Chorcaí, Cathracha Sláintiúla Chorcaí, Cathair Foghlama UNESCO Chorcaí, Saotharlann Teicneolaíochta Glan MTU, agus Institiúid Taighde Comhshaoil UCC.

Is amharcealaíontóir agus léachtóir í Marilyn a ndéanann a saothar scrúdú agus athmhachnamh ar spásanna sóisialta uirbeacha agus tuaithe. Is gnách gurb iad torthaí a cleachtais déantúsáin, cásanna, gníomhartha agus suíomhanna malairte comhchruthaithe a dhéanann iniúchadh ar úsáid shóisialta spásanna agus an chomhshaoil.

Le 25 bliain, tá Seán ag forbairt cleachtais agus próisis bunaithe ar an nasc idir an lucht féachana agus an láithreán, le cur chuige docht maidir le sonraí a bhailiú faoin dá cheann sna tionscadail a rinne sé. Is iomaí foirm atá sna saothair ealaíne a tháinig as, lena n-áirítear roinnt suiteálacha fuaime.

 

An pobal agus an pháirc a nascadh

Is saothar ealaíne poiblí fadsaoil é an tionscadal Gaoil, ina bhforbraítear raon tionscnamh cultúir rannpháirtíochta sóisialta ag an bpáirc thar thréimhse 15 mí. Is é an aidhm fhoriomlán ná nasc idir an pobal agus a pháirc a fhorbairt. Is sprioc chathartha é an nasc cosúil leis an ngaol seo, go mbeadh ar dhaoine caitheamh leis an bpáirc mar chuid dá dteaghlach níos leithne.

Chun é sin a bhaint amach, beidh clár cónaitheachtaí ealaíne ann, dearadh agus tógáil éicea-shaotharlainne inbhuanaithe, agus sraith malartuithe cruthaitheacha agus malartuithe eolais. Cuirfidh na gnéithe seo ar fad an pobal áitiúil i gcroílár an tionscadail.

 

An Tionscadal Gaoil

Open Video

Cork City Council corkcity.ie

Marilyn Lennon marilynlennon.net

Sean Taylor seantaylor.ie

 

Stay up to date

×