Skip to main content

Náisiún
Ildánach

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Sráidbhailte na nOibrithe

Scroll
2 min read

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Sráidbhailte na nOibrithe

2 min read

5/11/21

Gníomh Cruthaitheach don Aeráid: Sráidbhailte na nOibrithe

Sna 1950idí, mhaoinigh Rialtas na hÉireann tógáil roinnt sráidbhailte oibrithe i suíomhanna i lár na tíre mar phobail phleanáilte dóibh siúd a d’athlonnaigh le dul ag obair do Bhord na Móna.

Is comóradh ar a n-oidhreacht iad Sráidbhailte na nOibrithe agus iniúchadh ar an méid is féidir a fhoghlaim ó na sráidbhailte seo agus a ndearaí agus muid ag dul i dtreo todhchaí inbhuanaithe. Tá sé ar cheann de 15 tionscadal as gach cearn den tír atá á mhaoiniú ag Éire Ildánach trína chiste Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide €2 mhilliún. Breathnaíonn na tionscadail seo ar an mbealach is fearr le modhanna cruthaitheacha a úsáid chun fíor-athrú a dhéanamh laistigh de phobail chun troid in aghaidh athrú aeráide.

Oidhreacht Frank Gibney

In 1946, tar éis Aimsir na hÉigeandála, bunaíodh Bord na Móna mar iarracht slándáil fuinnimh a sholáthar d’Éirinn neamhspleách trí mhóin a bhaint le haghaidh táirgeadh fuinnimh. Bhog oibrithe ó gach cearn d’Éirinn go lár na tíre chun saol nua a bheith acu le poist sa chuideachta leath-stáit, agus bhí go leor acu lonnaithe i seacht scéim tithíochta saintógtha éagsúla a dhear Frank Gibney. Is iad Sráidbhailte na nOibrithe fócas na scéimeanna seo, agus is díol suntais iad as a n-úsáid fhadtéarmach, dearaí ar leith, ionchorprú spáis phoiblí, dlús, siúil agus inmharthanacht – rabhcháin fíoraithe ar phleanáil inbhuanaithe agus dearadh uirbeach.

Todhchaí na dtithe a dhearadh?

Faoi cheannas Fhondúireacht Ailtireachta na hÉireann agus an Phlean Gníomhaíochta Domhanda, féachfaidh Sráidbhailte na nOibrithe le foirne dearthóirí agus taighdeoirí faoi stiúir ailtire scrúdú a dhéanamh ar oidhreacht Gibney agus a fhís agus fiosróidh siad mar is féidir a phrionsabail a chur i bhfeidhm sa timpeallacht atá ag athrú, go háirithe agus Bord na Móna ag bogadh ar shiúl ó úsáid móna le haghaidh táirgeadh fuinnimh. Is próiseas cruthaitheach a bheidh anseo le fócas ar chomh-dhearadh agus ar dhéanamh áite faoi stiúir na bpobal áitiúil atá i gceist, agus cruthóidh na comhpháirtithe Pure Designs Studio as Ros Comáin scannán a dhéanfaidh doiciméadú ar an bpróiseas. Cuirfidh mic léinn agus taighdeoirí ó Scoil na hAiltireachta in Ollscoil Luimnigh taighde luachmhar ar fáil don tionscadal seo.

Faigh tuilleadh eolais faoin gciste um Ghníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide.

Fondúireacht Ailtireachta na hÉireann architecturefoundation.ie / reimagineplace.ie

Plean Gníomhaíochta Domhanda globalactionplan.ie

Pure Designs Studio puredesigns.ie

Stay up to date

×