Skip to main content

Náisiún
Ildánach

Inside Out - déagóirí agus daoine críonna a thabhairt le chéile

Scroll
2 min read

Inside Out - déagóirí agus daoine críonna a thabhairt le chéile

2 min read

15/03/21

Inside Out - déagóirí agus daoine críonna a thabhairt le chéile

Scannán nua Inside Out a thugann na glúnta le chéile, déagóirí agus daoine críonna i mbun comhrá le chéile faoin na cosúlachtaí agus na héagsúlachtaí a bhain leis an saol dóibh nuair a bhí srianta Covid-19 i bhfeidhm.

Rinneadh an scannán a léiriú i gcomhar le hIonad Ealaíne an Droichid le cistíocht faoin gclár Éire Ildánach faoi scéim maidir le Cruthaitheacht do Dhaoine Críonna.  , Darren Thornton (A Date for Mad Mary) a stiúraigh Inside Out ina dtugtar le chéile naonúr déagóirí agus naonúr scothaosta le cuntas a thabhairt ar chomhráití ar líne i bhfad óna chéile agus iad ag caint ar a raibh ag tarlú dóibh i rith na paindéime.

Cuireadh an scannán iomlán ar taispeáint den chéad uair ar chainéal YouTube Ionad Ealaíne an Droichid i mí Márta 2021. 

Inside Out - Scannán idirghlúnta: Blaisín

Open Video

Stay up to date

×