Skip to main content

Náisiún
Ildánach

Old House New Home

Tugann gach seanfhoirgneamh réimse de dheiseanna cruthaitheachta nach bhfuil aon deireadh leo ach mar a mhíníonn Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann (RIAI) ina ríomhfhoilsiú nua Old House New Home tá sé deacair sean fhoirgneamh a chaomhnú agus úsáid nua a bhaint as mar áit mhaireachtáil don lá atá inniu ann. Mar sin féin sna lámha cearta is deiseanna a spreagann nuálaíocht agus fiontraíocht ailtireachta iad na deacrachtaí seo.

Le tacaíocht ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus ó Chlár Éire Ildánach, cuireann Old House New Home CLICEÁIL ANSEO CHUN FÉACHAINT AIR treoir agus comhairle ar fáil maidir le foirgnimh stairiúla a dheisiú agus a athúsáid. Míníonn sé conas gnéithe ón seanré a chaomhnú agus iad a chur in oiriúint don 21ú haois le maireachtáil agus oibriú iontu, agus ag an am céanna an carachtar agus an cheardaíocht iontach a bhaineann leis na foirgnimh stairiúla á chothabháil.

Cuimsíonn Old House New Home tionscadail cás-staidéir ina dtugtar léargas ar thoisí, ar choinníollacha, ar thréithe agus ar shuíomhanna éagsúla – idir a bheith ag cur in oiriúint tithe atá lonnaithe i suíomhanna uirbeacha agus i mbruachbhailte agus na clóis agus na foirgnimh i gcoimpléasc feirme a athchóiriú.

I scannán a théann leis an bhfoilseachán, insítear na scéalta iontacha a bhaineann le cúig thionscadal éagsúla – dhá áit chónaithe os cionn siopaí i gcathracha, Teach Bó laistigh de chlós feirme i gCill Mhantáin, Teach Seoirseach atá foroinnte agus Bialann na nOifigeach a bhíodh i gcroílár cheann de na beairicí airm ba cháiliúla i mBaile Átha Cliath. Bíonn na tionscadail seo éagsúil óna chéile ó thaobh scála, buiséid agus castachta de. Rinneadh iad ar fad a athshamhlú le haghaidh maireachtáil iontu sa 21ú haois, ach ag an am céanna tá an carachtar ailtireachta uathúil a bhaineann leo coinnithe slán. Ní mar gheall ar dhearadh an tsaothair nua amháin gur éirigh chomh maith sin le go leor de na cás-staidéir seo ach freisin toisc  gur deisíodh agus gur caomhnaíodh an fhabraic stairiúil agus gur coinníodh an carachtar.

Tugann scannán eile a thagann le Old House New Home sonraí faoin obair chaomhnaithe a rinneadh thar ceann Iontaobhas Cathartha Bhaile Átha Cliath ag 18 Cé Urumhan. Déanann an scannán seo cur síos ar an saineolas a bhí ag na máistircheardaithe ar chúrsaí caomhnaithe agus a chúramaí a bhí siad agus draíocht  agus galántacht á thabhairt ar ais acu arís chuig foirgneamh Seoirseach, ar bhruach Abhainn na Life, a bhí ligthe i léig.

Kathryn Meghen, CEO of the RIAI

Is acmhainn thábhachtach nua ar líne é Old House New Home d'úinéirí na maoine atá ann cheana féin, lena n-áirítear struchtúir chosanta. Cuireann sé ar fáil comhairle ailtireachta bunaithe ar an dea-chleachtas agus cás-staidéir atá maisithe go hálainn d’fhonn tacaíocht a thabhairt d'úinéirí tí agus iad a spreagadh le hathsmaoineamh a dhéanamh ar na foirgnimh seo. Tugann oiriúnú foirgneamh atá tréigthe nó folamh deiseanna iontacha ach d’fhéadfadh sé a bheith scanrúil má bhíonn na tréithe a bhain leo i dtosach ceilte, mar gheall ar dhrochbhail a bheith orthu nó toisc gur athraíodh iad roimhe sin. Is próiseas casta é foirgneamh atá ann cheana féin a chaomhnú nó a chur in oiriúint agus is gá comhairle ailtireachta a fháil ón tús. Tá na scileanna riachtanacha ag Ailtirí Cláraithe chun go mbeidh do thionscadail in ann barr feabhais a bhaint amach."

What the Buildings Told us

Open Video

B'fhéidir go dtaitneodh seo leat…

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil