Skip to main content

Mol Sláinte Cruthaitheachta Helium Arts

Helium's Creative Health Hub, Crawford Art Gallery,Cork

Cuireann Helium deiseanna cruthaitheachta ildisciplíne ar fáil do leanaí a bhfuil míshláinte agus míchumas ar feadh a saoil rompu ar mhaithe lena gcuid riachtanas agus a sláinte sícshóisialta.

Le cúnamh taca ó Éire Ildánach, tá múnla nua maidir le Mol Sláinte Cruthaitheachta tugtha chun cinn ag Helium Arts trína gcuirfear a gcuid tograí cruthaitheachta ildisciplíne nuálacha ar fáil do bhreis leanaí agus déagóirí ar fur na hÉireann.

I ngach ionad ina bhfuil Mol Sláinte Cruthaitheachta, is féidir le healaíontóir de chuid Helium clár beartaíochta leanúnach a chur ar fáil atá ina cheangal idir ospidéil, ionaid i measc an phobail agus ionaid phoiblí. Tabharfaidh an clár oibre cúnamh do leanaí agus do dhaoine óga scóip a ligean lena gcuid cruthaitheachta agus cuirfear ar a gcumas na buntáistí éagsúla maidir le sláinte meabhrach a thaithí atá as páirt a ghlacadh i mbearta cruthaitheachta ag leanaí a bhfuil na deacrachtaí sóisialta agus mothúchán á gcur rompu a bhaineann le tinneas ainsealach.

Tríd an gcur chuige claochlaitheach "ealaín de réir oideas", buaileann Helium le leanaí san ospidéal agus cuirtear i leith shraitheanna ceardlann ansin iad in ionaid pobail nó in ionaid phoiblí.

Seoladh Mol Sláinte Cruthaitheachta i gCorcaigh agus i Luimneach i mí Eanáir 2019. Tá na moil sin á n-eagrú i gcomhar le hOspidéal Ollscoile Chorcaí agus le hOspidéal Ollscoile Luimnigh agus le comhpháirtíochtaí pobail agus comhpháirtíochtaí cruthaitheachta sa dá cheantar.

www.helium.ie

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil