Skip to main content

The Dock

Creative Counties - Sé Ionad Ealaíne, Ceithre Chontae, Aon Chóras Amháin

Togra náisiúnta faoi Éire Ildánach is ea Creative Counties, cónaidhm sé cinn d'ionaid i gceithre cinn de contaetha a bhfuil trí cinn de thograí babhtála tugtha chun cinn acu.  Dock a dhéanann ceannródaíocht maidir leis an togra lena mbaineann Hawks Well Theatre, Backstage Theatre, Ionad Ealaíon Ros Comáin, The Glens Centre agus Leitrim Sculpture Centre i Liatroim, Sligeach, Ros Comáin agus sa Longfort.  Oibríonn na hionaid ealaíne le chéile maidir le hacmhainní, scileanna agus deiseanna a chur i gcomhar gan bheann ar theorainneacha contae ionas go gcuirtear le saol na cruthaitheachta i  measc an phobail i réimsí éagsúla, mar shampla, oideachas, forbairt uirbeach/tuaithe, sláinte agus folláine agus daoine óga.  Tá mioneolas ar fáil ar www.creativecounties.ie

Performing North Leitrim Togra idirdhisciplíneach i gcomhar idir Leitrim Sculpture Centre & The Glens Centre i gCluainín Uí Ruairc.  Scáth-theideal is ea Performing North Leitrim ar réimse tograí ar fud chomharsanachtaí éagsúla i dtuaisceart Liatroma faoi stiúir na n-ealaíontóirí Little John Nee agus Sandra Corrigan Breathnach. Cuirtear deiseanna nua léiriúcháin ar fáil faoin togra sa dá Ionad trí acmhainní agus saineolas a chur i gcomhar.

Both Sides Of The Lough Rinne an Dock agus Hawk’s Well Theatre coimisiúnú i gcomhar ar thogra mórscála ceoil ar fud Shligigh agus Liatroma.  Trí leas a bhaint as flúirse ceoltóirí, cothaítear an traidisiún sa dá chontae leis an togra seo i gcomhar le ceannródaithe sároilte i saol na cruthaitheachta ina measc: Michael Rooney, Niamh Crowley, Kellie Hughes agus Stephan Doherty. Trí shraith ceardlann a eagrú i réigiún Shligigh agus Liatroma, cuireann dhá ghrúpa ceoltóirí óga traidisiúnta aithne ar mháistrí sa chaoi is go bhfoghlaimítear scileanna agus go leathnaítear a dtaithí ar an gceol  ionas gur fairsinge an tuiscint atá ag an gcéad ghlúin eile ar an gceol traidisiúnta.

Luminaria and Playmaking Faoi cheannródaíocht cruthaitheachta Maisie Lee agus Fionnuala Gygax a d'oibrigh an comhar páirtnéireachta seo idir Ionad Ealaíon Ros Comáin agus Backstage Theatre an Longfoirt.  Eagraíodh sraith de cheardlanna do leanaí maidir le scríbhneoireacht chruthaitheach, déanamh puipéad agus amharclannaíocht i dtrí cinn de scoileanna i gContae Ros Comáin agus i gContae an Longfoirt faoi scéim ‘Luminaria’.  Leis an dara céim den scéim chónaitheach, tugadh deis do dhaoine óga idir 9 mbliana agus dhá bhliain déag d'aois foghlaim faoi dhrámaí a scríobh.  Scríobh na leanaí dráma gairid dá gcuid féin agus oibríodh le foireann aisteoirí agus dearthóirí gairmiúla chun a saothar a léiriú go gairmiúil ar an stáitse sa dá ionad. www.thedock.ie www.theglenscentre.com www.backstage.ie www.leitrimsculpturecentre.ie www.roscommonartscentre.ie www.hawkswell.com

The Dock PDF

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil