Skip to main content
Date: 23rd June 2018 John Brady, Creagh at Noel Arrigan Visual Art in Ballinasloe Library for Co. Galway Cruinniú na n Óg Photo by Xposure

Contae na Gaillimhe

Bhí dlúthcheangal riamh ag Contae na Gaillimhe leis na healaíona agus leis an gcultúr de bharr go gcuirtear caighdeán maireachtála agus taobh tíre nádúrtha ar leith ar fáil d'ealaíontóirí, timpeallacht atá ag teastáil uathu chun go mbeidh an chruthaíocht faoi bhláth. Tá freagracht orainn an taobh tíre, ár n-oidhreacht thógtha agus nádúrtha a chaomhnú agus sin a chinntiú, d'fhonn tuilleadh forbartha a mhealladh agus a chinntiú go gcaomhnaítear na tosca a chuireann borradh faoin gcruthaíocht chomh maith agus is é sin atá mar bhonn atá leis tacaíocht a thugtar do phobal na cruthaíochta.

Feictear dúinn go bhfuil an chruthaíocht ríthábhachtach chun go mbeidh pobail ábalta a bheith faoi bhláth agus tuigeann muid gurb í an chruthaíocht bun agus barr na nuálaíochta, an scil is mó a bhfuil tóir uirthi ar fud réimsí saoil sa 21ú Céad. Leag ár gclár in 2019 béim ar an obair i gcomhar atá idir ár bhFoireann Cultúir agus dreamanna eile. Is tionscnamh dhá bhliain é Pop up Poetry for ‘lil Peeps arna léiriú ag Branar a chuirfidh tacaíocht ar fáil d'fhonn filíocht nuachumtha a choimisiúnú do pháistí idir 0-4 bliana d'aois agus áireofar foilseachán, taispeántas agus podchraoladh den saothar bunaidh in 2020 leis seo. Ar chuid de na tionscnaimh shuntasacha bhí Reading the Landscape le Zena Hoctor a bhain úsáid as Sraith Straitéisí Iniúchta Oidhreachta chun grúpaí áitiúla a thraenáil lena gcuid obair allamuigh ar an oidhreacht a bhaineann lena gceantar féin a fhorbairt.

Image ALT text

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Sharon O'Grady

Comhordaitheoir Éire Ildánach/Oifigeach Ealaíon

Teagmháil

Valerie Kelly

Oifigeach Rannpháirtíochta Phobail Ildánacha

Teagmháil

Bernie Kelly

Leabharlannaí Contae & Cathrach Gníomhach

Teagmháil

Patria McWalter

Cartlannaí

Teagmháil

Jo Vahey

Leabharlannaí Feidhmiúcháin

Teagmháil

Marie Mannion

Oifigeach Oidhreachta

Teagmháil

Mairin Doddy

Oifigeach Caomhantais

Teagmháil

Una Ní Eidhin

Oifigeach Gaeilge

Teagmháil

Ruth Mulhern

Oifigeach Turasóireachta

Teagmháil

Mary McGann

Oifigeach pobail

Teagmháil

Caroline McDonagh

Oifig Fiontair Áitiúil

Teagmháil

Claire Connolly

Oifig na nEalaíon, Tacaíocht riaracháin

Teagmháil

Ár Straitéis

Following from a very successful first year of Creative Ireland programmes in Galway County in 2017, the Galway County Council Culture Team began drafting this five-year strategic plan, adhering to the national template provided by Creative Ireland to all Local Authorities. ...

Key priorities were identified, informed by several existing local Council strategies and public consultation and with significant community feedback and ideas incorporated for the delivery of the plan at local level. The devolution of responsibility for the Creative Ireland programme to local authorities supports the crucial role we play through our Culture Team to make an impact within our community, working collaboratively to increase participation in the arts, to boost our creative industries and preserve our heritage with a focus on language, landscape and the environment.

CI_CCS_G_GalwayCounty_V1-1.pdf
Íoslódáil

Stay up to date

×