Skip to main content
Music Generation Louth

An láthair inar tharla eachtraí an scéil ársa Táin Bó Cúailnge, áit ina bhfuil seancheangal leis an nGaeilge, Óméith an ceantar deireanach i gCúige Laighean ina raibh an Ghaeilge á labhairt, agus contae inar ábhar mórtais an traidisiún filíochta agus ceoil, tá leas á bhaint as cultúr, téagar agus díocas an phobail i bPlean Cultúir agus Cruthaitheachta Lú faoi Éire Ildánach ionas go mbíonn ábhar taitnimh ag an uile dhuine.

Le téamaí maidir le féiniúlacht, cultúr agus saoránaíocht ag rith leis an gclár Éire Ildánach, cuireadh tús le páirt Lú sa bheartaíocht cúig bhliana leis na pleananna don bhliain 2017. Tá gnéithe ealaíne agus cultúir fite go dlúth trí shaol mhuintir an chontae agus dírítear sa Phlean Cultúir agus Cruthaitheachta ar roinnt de na himeachtaí fiúntacha tairbheacha atá leagtha amach don bhliain seo agus do na blianta dár gcionn. Leis an mbunriachtanas atá le cur in iúl an chultúir i measc dhreamanna uile an phobail, is bealach tábhachtach cothú an chultúir agus na cruthaitheachta ar an gcaoi seo maidir le rannpháirtíocht na ndaoine i gcomhrá saoránaíochta a spreagadh.

Tá gnéithe ealaíne agus cultúir fite go dlúth trí shaol mhuintir an chontae agus dírítear sa Phlean Cultúir agus Cruthaitheachta ar roinnt de na himeachtaí fiúntacha tairbheacha atá leagtha amach do na blianta 2018-2022.

Eagraíodh tograí agus tionscnaimh éagsúla i gContae Lú ón mbliain 2017 i leith, mar shampla Margadh Ceardaithe na Féile Eoin i nDroichead Átha, féile bhliantúil na Cúirte Cruitireachta, ealaíontóir cónaithe dearcealaíne agus scoil nua ceoil in Ionad Ealaíon na Tána i nDún Dealgan, chomh maith le tionscnaimh agus ceardlanna scéalaíochta i leabharlanna áitiúla.

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Paddy Donnelly

Director of Services

Teagmháil

Joan Martin

Chief Executive, Louth County Council

Teagmháil

Mary Capplis

Creative Ireland Co-Ordinator & Acting Arts Officer

Teagmháil

Yvonne O’Brien

Cultural Team Member

Angela Dullaghan

Architectural Conservation Officer

Aoife Ruane

Director, Highlanes Gallery

Brendan McSherry

County Heritage Officer

Brian Harten

County Arts Officer

Brian Walsh

Curator, County Museum, Dundalk

Colette Farrell

Director, Droichead Arts Centre

Lorraine McCann

County Archivist

Paul Hayes

Director, An Táin Arts Centre

Sarah Daly

Executive Director, Creative Spark

Ár Straitéis

Louth.pdf
Íoslódáil