Skip to main content
Limerick City

Maidir Linne

Is í Roinn an Taoisigh a mhaoirsíonn Clár Ildánach Éire agus is í an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta atá i mbun na ceannródaíochta.

Is sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltacht i mBaile Átha Cliath atá oifig an chláir náisiúnta seo lonnaithe agus is faoi stiúir Tania Banotti atá sé.

Tá Pobail Ildánacha á dtacú ag Foireann Cultúir agus Cruthaíochta laistigh de gach aon údarás áitiúil faoi threoir agus faoi cheannaireacht Chomhordaitheoir áitiúil Éire Ildánach.  Cliceáil anseo chun eolas maidir le d’fhoireann údaráis áitiúil a fháil.

Tá Óige Ildánach á tacú ag grúpa oibre déanta suas d’oifigigh ó oifig Chlár Éire Ildánach, An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus an Chomhairle Ealaíon. Tá Sainghrúpa Comhairleach de shaineolaithe ealaíon agus oideachais agus lucht déanta beartas, ag treorú agus ag maoirsiú chur i bhfeidhm Phlean Óige Ildánach, agus is é an tOllamh Ciaran Benson atá ina Cathaoirleach air.

Stay up to date

×