Skip to main content


Nuacht

40 Dámhachtaí de chuid na hÉireann a bhfuil scoláireacht Fulbright bainte amach acu ar a mbealach chuig Stáit Aontaithe Mheiriceá

Scroll
3 min read

40 Dámhachtaí de chuid na hÉireann a bhfuil scoláireacht Fulbright bainte amach acu ar a mbealach chuig Stáit Aontaithe Mheiriceá

3 min read

13/06/22

40 Dámhachtaí de chuid na hÉireann a bhfuil scoláireacht Fulbright bainte amach acu ar a mbealach chuig Stáit Aontaithe Mheiriceá

Fágfaidh an taighde nuálach ar thug dámhachtaithe Éireannacha 2022-23 faoi lorg buan ar an tsochaí.

D’fhógair Ard-Rúnaí na Roinne Gnóthaí Eachtracha, Joe Hackett agus Leas-Cheann Foirne Ambasáid Stáit Aontaithe Mheiriceá i mBaile Átha Cliath, Alexandra McKnight, thar ceann Ambasadóir Stáit Aontaithe Mheiriceá chun na hÉireann, Clare Cronin, 40 Dámhachtaí de chuid na hÉireann a bhfuil scoláireacht Fulbright 2022-2023 bainte amach acu. Bronnadh na dámhachtainí ar an lucht faighte an 9 Meitheamh ag searmanas i dTeach Uíbh Eachach.

Chuidigh Clár Fulbright le caidreamh idirnáisiúnta a neartú le 75 bliana anuas. Tá fís an Choimisiúin Fulbright in Éirinn maidir le hintinní a spreagadh chun cultúr domhanda tuisceana a chruthú níos tábhachtaí ná riamh i bhfianaise domhan atá ag éirigh níos deighilte in aghaidh an lae. Tabharfaidh dámhachtaithe na hÉireann na bliana seo faoi thaighde, teagasc agus staidéar i Stáit Aontaithe Mheiriceá, a chuimseoidh go leor disciplíní. Tabharfaidh siad aghaidh ar shaincheisteanna sochaíoch atá práinneach, beidh siad rannpháirteach i sochaí na Stát Aontaithe agus roinnfidh siad an t-eolas ar fhilleadh ar Éirinn dóibh. 

Is amhránaí, cumadóir, taibhealaíontóir agus oideoir ó Chluan Meala, Contae Thiobraid Árann í Edel Meade, buaiteoir Comhaltacht Ghairmiúil Fulbright – Éire Ildánach. 

Déanfaidh Edel, ealaíontóir den scoth atá ag obair i réimse an tsnagcheoil, ceol tíre agus ceol comhaimseartha, iniúchadh ar an trasnú idir an snagcheol agus ceol agus amhráin thraidisiúnta na hÉireann. Críochnóidh Edel an dámhachtain le taibhiú beo i gcomhar le Ceoltóirí an Bay Area ag an California Jazz Conservatory i mí an Mheithimh 2023. Is í Edel buaiteoir Sparánacht Mary McPartlan Fulbright in Éirinn. 

Edel Meade, Fulbright-Creative Ireland Professional Fellowship Award recipient

Mar Acadóir Fulbright-TechImpact chuig Saotharlann Taighde Intleachta Saorga Berkeley (BAIR) i UC Berkeley, déanfaidh an Dr Angela Butler (Intel Ireland) scrúdú ar an gceangal iontach a chruthaíonn an duine daonna le hintleacht shaorga (AI). Tabharfaidh Acadóir Fulbright-Ollscoil na hÉireann, an Dr Colette Murray (Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath) cuairt ar an Ionad don Oideachas Indiach in Ollscoil Arizona chun scrúdú a dhéanamh ar eispéireas Lucht Siúil na hÉireann agus Leanaí Dúchasach (Iardheisceart Stáit Aontaithe Mheiriceá) trí chórais Oideachais Luathóige agus Córais Chúraim trí lionsaí Theoiricí Criticiúil Ciníocha.

Oibreoidh Acadóir Fulbright-EPA, an Dr Nuala Flood (Ollscoil na Banríona, Béal Feirste) le Scoil Deartha Parsons chun scrúdú a dhéanamh ar dhearadh nuálach do theacht aniar aeráide áit-bhunaithe. Taistealóidh Raphael Onwunali, buaiteoir tionscnaimh an Fulbright-Frederick agus Anna Douglass Award agus céimí de chuid Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath chuig Ollscoil Chicago chun Máistreacht sa Bheartas Poiblí a chríochnú.

 Níl iontu seo ach cúpla sampla den obair a bheidh idir lámha ag Scoláirí, Mic Léinn agus Cúntóirí Múinteoireachta i dTeangacha Iasachta (FLTA’nna) sa bhliain atá romhainn. 

Osclófar an chéad bhabhta eile iarratais ar Dhámhachtainí Fulbright in Éirinn an 31 Lúnasa 2022, ba chóir d’iarratasóirí leasmhara cuairt a thabhairt ar www.fulbright.ie le tuilleadh faisnéise a fháil.

Stay up to date

×