Skip to main content


Nuacht

Ag Cruthú Ceoil le Sonamus: Cónaitheacht Teagaisc Chill Mhantáin

Scroll
min read

Ag Cruthú Ceoil le Sonamus: Cónaitheacht Teagaisc Chill Mhantáin

min read

14/10/21

Ag Cruthú Ceoil le Sonamus: Cónaitheacht Teagaisc Chill Mhantáin

Tionscadal idirghníomhach comhroinnte foghlama a bhaineann le pobal Chontae Chill Mhantáin atá 55 bliana d’aois nó os a chionn, arna chur i láthair ag Music Network agus ag Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Chill Mhantáin. Cuireadh tús leis an gclár i mí Eanáir 2021 le 16 duine díograiseach atá ina gcónaí i gCo. Chill Mhantáin, atá 55 bliana d’aois agus níos sine, ag tabhairt faoin dúshlán a bhaineann le filleadh ar an gceol. Agus leas á bhaint as cúlraí ceoil iomráiteacha an cheathairéid cháiliúil as Cill Mhantáin Sonamus, Eamon Sweeney (giotár), Annette Cleary (dordveidhil), Rachel Factor (cruitchlár) agus Tim Doyle (feadóga), thug an clár teagaisc deis do rannpháirtithe taithí a fháil ar raon de stíleanna agus de theicnící ceoil, agus an grá atá acu as seinm an cheoil a thabhairt chun cuimhne. Chuir an Cónaitheacht teagasc aonair agus grúpa ar fáil do rannpháirtithe maidir le pianó, giotár, dordveidhil agus feadóg. Bhí an teagasc go hiomlán saor in aisce agus cuireadh uirlisí ar fáil de réir mar a bhí gá leo ar feadh ré an tionscadail.

Reáchtáladh ceachtanna aonair agus grúpa ar líne agus chríochnaigh an chónaitheacht le trí sheisiún ensemble amuigh faoin aer inar thapaigh na rannpháirtithe agus Sonamus an deis ceol a sheinm le chéile go pearsanta den chéad uair.

Bhí an oiread sin rath ar an gclár go bhfuil síneadh curtha leis anois go dtí deireadh 2021.

Toradh breise gan choinne ná go bhfuil na foghlaimeoirí tiomanta leanúint ar aghaidh mar ensemble le chéile agus go dtacóidh Sonamus leo san iarracht seo.

Ceol a Dhéanamh le Sonamus; Cónaitheacht Teagaisc Chill Mhantáin – Físeán

Arna scannánú ar an láthair ag Léiriú Súgradh Teo ag Teach agus Eas Pholl an Phúca, Co. Chill Mhantáin.

Aiseolas Rannpháirtithe

 

Joe Nealon – (giotár): 

“Sheinn mé beagáinín ceoil an iomarca blianta ó shin le cuimhneamh anois cá bhfaighinn na nótaí céanna sin ar shaorchlár. Sheinn mé an maindilín beagán agus ghlac mé ceachtanna fidle ar feadh tréimhse. Bhailigh mé go leor uirlisí thar na blianta agus gheall mé i gcónaí roinnt ceoil a dhéanamh nuair a d’éirigh mé as mo phost. Bhí rún maith agam i gcónaí ceol a sheinm arís ach d’imigh sé uaim i gcónaí ar go leor cúiseanna.

Anuraidh tharraing mo bhean chéile m’aird ar an gclár ceoil seo mar bhí a fhios aici gur theastaigh uaim seinm arís. Tar éis dom iarratas a dhéanamh agus mé ag súil le teacht isteach ag bun na n-iontrálaithe, ní raibh mórán dóchais agam go nglacfaí liom.

Bhí mé thar a bheith sásta nuair a chuir Music Network in iúl dom gur glacadh liom sa chlár. Bhí a fhios agam ansin gur theastaigh uaim a bheith tugtha don chlár, ach mhothaigh mé an-mheirgeach..

Tá go leor ceachtanna faighte agam anois agus d’éirigh sé níos éasca leis an treoir chairdiúil ó mo theagascóir Eamon Sweeney. Thug mo cheachtanna cuid de mo scileanna éisteachta ar ais agus mar sin tá sé níos éasca cuimhneamh ar mo chuid nótaí. Táim sásta a bheith in ann cúpla amhrán a sheinm agus braithim nach bhfuil ann ach an tús anois. Ní ligfidh mé dom féin imeacht gan seinm amach anseo.

Tá an clár thar a bheith luachmhar domsa mar bhí mé chomh fada sin ón gceol, le bheith ionraic, b’fhéidir nach dtosódh mé arís. Táim ag tnúth le ceol a sheinm i suíomh grúpa leis na rannpháirtithe eile go luath agus le leanúint ar aghaidh ag feabhsú leis an gcleachtas.

Go raibh míle maith agat as an taithí seo.”

 

Joyce Jones (dordveidhil)

“Dhaingnigh an tionscadal seo mo chreidiúint go bhfuil foghlaim nua indéanta i gcónaí agus go ginearálta ní chuireann an aois cosc air seo”.

 

Ruth Barker (dordveidhil)

“Is eispéireas nua domsa na ceachtanna ar líne, scil nua eile le foghlaim!”

 

Elaine Byrne (méarchlár)

“Is é an tionchar a bhain le bheith mar chuid den ghrúpa seo ná go ndearna mé m’aird a dhíriú arís ar cheol agus a chiallaíonn sé dom. Tá a fhios agam gur féidir liom é a dhéanamh má chuirim isteach an iarracht. Ní bheidh aiféala orm de réir mar a imíonn an t-am nár bhain mé amach riamh mo bhrionglóid a bheith i mo cheoltóir”.

 

Deirdre Malone (méarchlár)

“D’aimsigh mé mionsonraí an chláir seo de bharr timpiste agus sábháladh mo shaol. Seinnim an consairtín agus d’fhoghlaim mé an pianó i mo pháiste ach bhí sé sin 61 bliain ó shin. Bainim an-taitneamh as an dúshlán a bhaineann leis an bpianó a fhoghlaim arís agus is ábhar iontais dom é gur cuimhin liom féin an méid is cuimhin liom. Bím ag tnúth gach lá chun cleachtadh a dhéanamh agus is féidir liom dearmad a dhéanamh ar gach rud a luaithe agus a théann mo mhéara i dteagmháil leis an méarchlár. An bhféadfainn a rá go bhfuil múinteoir thar cionn agam”.

 

Elaine Byrne (méarchlár)

“An rud a tharraing mé chuig an tionscadal ná go mbeinn ag foghlaim ó shaineolaithe i saol an cheoil. Thaitin an smaoineamh go mbeadh teagasc duine le duine ann go mór liom.

Ag an tús, bhí mé idir dhá chomhairle. Bhí imní orm go mb’fhéidir nach mbeinn maith go leor chun páirt a ghlacadh go réalaíoch. Bhí mé ag tnúth go mór leis an lá nuair a bhuailfinn le mo theagascóir (fiú amháin trí Zoom) ach bhí imní orm freisin agus mé ag priontáil amach na chéad bhileoga ceoil.

Is é an t-eispéireas atá agam go dtí seo nár ghá go mbeadh imní na eagla orm an luífinn leis an ngrúpa. Táimid ag iniúchadh ceoil atá suimiúil agus indéanta. Is féidir leibhéal na bpíosaí a chur in oiriúint do chaighdeán ceoil aonair gach duine. Níor mhothaigh mé ró-uafásach nó thar mo chumas leis na píosaí ag am ar bith.

Is é an tionchar a bhaineann le bheith mar chuid den ghrúpa seo ná gur dhírigh mé m’aird ar an gceol agus a chiallaíonn sé domsa. Tá a fhios agam gur féidir liom é a dhéanamh má chuirim isteach an iarracht. Ní bheidh aiféala orm de réir mar a théann an t-am thart nár bhain mé amach riamh mo bhrionglóid mar cheoltóir.

Níl mé ag rá go bhfuil sé éasca, ach an rud atá á rá agam ná go bhfuil sé ar cheann de na tionscadail is fiúntaí a raibh mé páirteach ann agus is mór an phribhléid dom a bheith mar chuid den chlár Ag Cruthú Ceoil le Sonamus. Go dtí seo b’fhiú go mór é agus táim thar a bheith sásta leis an dul chun cinn atá á dhéanamh agam.”

 

Bernadette Fitzgerald (dordveidhil)

“Is é an rud is mó a thaitin liom go dtí seo ná bualadh le Annette, mo theagascóir. Tá sí iontach ar fad. Agus ansin, ar ndóigh, ag fáil mo leath-dhordveidhil álainn a bhfuil grá agam dó cheana agus táim ag súil go mór le tosú ag seinm.”

 

Uta Bean Uí Almhain (dordveidhil)

“Taitníonn sé go mór liom a bheith ag cleachtadh gach lá, mar sin tá mé ag iarraidh máistreacht a fháil ar na dúshláin nua sin go léir. Sílim go bhfuil sé sin iontach.”

Stay up to date

×