Skip to main content
Community Time Machine | Creative Ireland Wicklow | Image by Madeline Mulqueen


Nuacht

Glao ar thograí: Tionscnaimh chruthaitheachta atá bunaithe go Réigiúnach

Scroll
2 min read

Glao ar thograí: Tionscnaimh chruthaitheachta atá bunaithe go Réigiúnach

2 min read

8/03/22

Glao ar thograí: Tionscnaimh chruthaitheachta atá bunaithe go Réigiúnach

Táimid ag lorg cleachtóirí cruthaitheachta chun cuidiú le tionscnaimh chruthaitheachta a fhorbairt do dhaoine níos sine sa bhliain 2022.

Tá an tionscnamh ar leith seo á fhorbairt i gcomhar le Aoisbhá Éireann lena chinntiú go dtugtar cluas do thuairimí daoine níos sine agus tionscnaimh á leagan amach.

Is é Éire Ildánach atá ag maoiniú an chláir seo, agus buiséad iomlán €180,000 acu le leithdháileadh ar fud sé réigiún oibríochta Aoisbhá Éireann a chlúdaíonn an tír ar fad.

Is féidir tuilleadh sonraí a fháil ar láithreán gréasáin Aoisbhá Éireann anseo. Féadfaidh iarratasóirí a bhfuil spéis acu teagmháil a dhéanamh le Clárbhainisteoir Réigiúin Aoisbhá Éireann chun tuilleadh eolas a fháil ar rleavy@meathcoco.ie nó trí ghlaoch a chur ar 046 909 7413.

Meastar go mbeidh na tionscadail seo curtha i gcrích, den chuid is mó, faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair 2022.

Ní mór tograí comhlánaithe a bheith curtha ar aghaidh chuig agefriendlyireland@meathcoco.ie (agus ‘Cruthaitheacht Aoisbháúil’ mar theideal ábhair) faoin 31 Márta 2022.

B'fhéidir go dtaitneodh seo leat…

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil