Skip to main content
Community Time Machine | Creative Ireland Wicklow | Image by Madeline Mulqueen


Nuacht

Glao ar thograí: Tionscnaimh chruthaitheachta atá bunaithe go Réigiúnach

Scroll
2 min read

Glao ar thograí: Tionscnaimh chruthaitheachta atá bunaithe go Réigiúnach

2 min read

8/03/22

Glao ar thograí: Tionscnaimh chruthaitheachta atá bunaithe go Réigiúnach

Táimid ag lorg cleachtóirí cruthaitheachta chun cuidiú le tionscnaimh chruthaitheachta a fhorbairt do dhaoine níos sine sa bhliain 2022.

Tá an tionscnamh ar leith seo á fhorbairt i gcomhar le Aoisbhá Éireann lena chinntiú go dtugtar cluas do thuairimí daoine níos sine agus tionscnaimh á leagan amach.

Is é Éire Ildánach atá ag maoiniú an chláir seo, agus buiséad iomlán €180,000 acu le leithdháileadh ar fud sé réigiún oibríochta Aoisbhá Éireann a chlúdaíonn an tír ar fad.

Is féidir tuilleadh sonraí a fháil ar láithreán gréasáin Aoisbhá Éireann anseo. Féadfaidh iarratasóirí a bhfuil spéis acu teagmháil a dhéanamh le Clárbhainisteoir Réigiúin Aoisbhá Éireann chun tuilleadh eolas a fháil ar rleavy@meathcoco.ie nó trí ghlaoch a chur ar 046 909 7413.

Meastar go mbeidh na tionscadail seo curtha i gcrích, den chuid is mó, faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair 2022.

Ní mór tograí comhlánaithe a bheith curtha ar aghaidh chuig agefriendlyireland@meathcoco.ie (agus ‘Cruthaitheacht Aoisbháúil’ mar theideal ábhair) faoin 31 Márta 2022.

Stay up to date

×