Skip to main content


Nuacht

Tionscadal Mhuilte Olla Clayton

Scroll
min read

Tionscadal Mhuilte Olla Clayton

min read

30/01/22

Tionscadal Mhuilte Olla Clayton

Tionscadal cartlainne é seo chun taifid Mhuilte Olla Clayton san Uaimh i gContae na Mí a chaomhnú, a liostú agus a chur ar fáil.

Tá Muilte Olla Clayton suite ar bhruach na hAbhann Duibhe le hos cionn 150 bliain agus nuair a bhí na muilte in úsáid, d’fhostaigh siad líon mór daoine ón mbaile, go díreach sa mhuileann nó go hindíreach d’amhábhair.

Ba as Yorkshire na deartháireacha Clayton, áit ar éirigh go maith lena dteaghlach leis an muilleáil, go dtí an Uaimh sa bhliain 1867 agus faoin mbliain 1882 bhí 14 teach tógtha acu ag Ardán Shruthán an Mhuilinn chun freastal ar a gcuid fostaithe a bhí ag méadú. Forbraíodh an comhlacht tuilleadh chun seilbh a ghlacadh ar an seanmhuileann cadáis ag Stigh Colláin. Ag tráth amháin bhí níos mó ná 250 ball foirne fostaithe acu agus bhí siad ar cheann de na fostóirí is mó ar an mbaile.

Úsáideadh an t-éadach saraiste agus caicí a rinneadh sa mhonarcha in éidí míleata don Dara Cogadh Domhanda.  Rinneadh éidí Arm Shaorstát Éireann freisin le héadach saraiste Clayton agus léiríodh sna taifid gur ordaíodh 25,000 slat den éadach i mí Iúil na bliana 1940.

Bhí orduithe ann freisin le haghaidh 20 burla de mhustairt liath agus 102 burla de mhustairt dhubh do Scoil Saothair Ard Aidhin i mBaile Átha Cliath.

Reáchtálann Cartlann Clayton miontuairiscí agus cláir oibre, agus tá leabhair pá agus comhfhreagras chomh maith le hábhar amhail comharthaíocht agus samplaí d’éadach acu.

Sa tionscadal seo, tá Cartlann Chontae na Mí ag obair le caomhnóirí chun sraith de 9 leabhar miontuairiscí agus 7 leabhar pá ón gcuideachta a dheisiú. Is cuid thábhachtach den bhailiúchán iad na leabhair sin a thaispeánann taifid sheachtainiúil na cuideachta. Le húsáid na mblianta fada, tá na ceangail lagaithe agus na leathanaigh éirithe scaoilte mar gheall ar dhamáiste a rinneadh sna coinníollacha stórála taise. Déanfar cinnte sa chaomhnú go bhfuil siad sábháilte ó thuilleadh díghrádaithe.

Dírítear ar chomhfhreagras na cuideachta a liostú i ngné eile den tionscadal. Léirítear pictiúr iomlán sna litreacha den tábhacht a bhaineann leis an ngnó ar chéim náisiúnta agus tugtar cur síos mionsonraithe ar chúrsaí gnó in Éirinn sa 19ú agus 20ú haois.

Tá sé d’acmhainn ag na tionscadail seo an bailiúchán a oscailt agus deis a thabhairt do thaighdeoirí leas a bhaint as an oidhreacht atá acu.

 

Stay up to date

×