Skip to main content


Nuacht

Os cionn €1,000,000 bronnta ag Éire Ildánach ar thionscadail chruthaitheacha do dhaoine níos sine

Scroll
2 min read

Os cionn €1,000,000 bronnta ag Éire Ildánach ar thionscadail chruthaitheacha do dhaoine níos sine

2 min read

28/03/22

Os cionn €1,000,000 bronnta ag Éire Ildánach ar thionscadail chruthaitheacha do dhaoine níos sine

Inniu bhronn an Clár Éire Ildánach €1,000,000 ar thionscadail chruthaitheacha a dhéanfaidh sláinte agus folláine daoine níos sine in Éirinn a fheabhsú agus iad ag teacht as an bpaindéim.

Is cuid de chlár Cruthaitheacht do Dhaoine Níos Sine de chuid Éire Ildánach iad na tionscadail seo agus cuirfear i bhfeidhm i mbliana iad le comhpháirtithe náisiúnta Éire Ildánach agus údaráis áitiúla.

Ag labhairt faoin bhfógra dúirt an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD:

 “Chuidigh réimse leathan clár Éire Ildánach maidir le gníomhaíochtaí cruthaitheacha do dhaoine níos sine go mór leis an uaigneas agus an scoiteacht a d’airigh daoine mar gheall ar an bpaindéim a mhaolú. Ní mór leanúint leis an obair thábhachtach seo mar go bhfuil a fhios againn go mbaineann daoine níos sine a bhíonn páirteach i ngníomhaíochtaí cruthaitheachta caighdeán saoil níos airde amach le hais daoine an aois chéanna leo nach mbíonn páirteach”.

 Tá €500,000 bronnta ag Éire Ildánach ar an Mobile Music Machine chun 400 ceolchoirm a dhéanamh i dtithe cúraim cónaithe. Ó bhí 2020 ann bhí cuid de na ceoltóirí is clúití in Éirinn ar an stáitse leis an Mobile Music Machine le os cionn 1,000 ceolchoirm i dtithe cúraim ar fud na tíre. Faoi stiúir an dordveidhleadóra Gerald Peregrine, is mór an faoiseamh a thug na ceolchoirmeacha seo agus an lúcháir a bhaineann le ceol beo dóibh siúd a bhí scoite amach de bharr na paindéime.

Mobile Music Machine

Tá ríméad ar Éire Ildánach €560,000 a bhronnadh ar 16 thionscadal nua Cruthaitheacht do Dhaoine Níos Sine a chuirfidh údaráis áitiúla ar fáil. Áirítear ar na tionscadail seo sobalchlár raidió a chruthú in Iarthar Chorcaí, scileanna lásadóireachta a fhorbairt i Seideanna na bhFear i gCeatharlach, gairdín pobail a chruthú i mBaile Átha Cliath Theas agus oibriú le ceamara analógach i gCorcaigh. Freagraíonn gach ceann de na 16 thionscadal a roghnaíodh do riachtanais ar leith na n-áitritheoirí níos sine i ngach dúiche.

 Chun obair na n-oibrithe ar an líne thosaigh a cheiliúradh, cuirfidh Mobile Music Machine ceolchoirm cheiliúrtha speisialta i láthair le tacaíocht ó Éire Ildánach sa Cheoláras Náisiúnta ar an 15 Meitheamh 2022.

Beidh ceolfhoireann 45 phíosa mar chuid den cheolchoirm leis an stiúrthóir David Brophy agus taispeántais ó go leor de na healaíontóirí a d’oibrigh le Mobile Music Machine le dhá bhliain anuas. Áirítear orthu Claudia Boyle, Emmet Cahill, Steve Cooney, Mary Coughlan, Jerry Fish, Red Hurley, Niamh Kavanagh, Séan Keane, Iarla Ó Lionáird, Simon Morgan agus eile.  Beidh cór na nOibrithe ar an Líne Thosaigh agus cór idirghníomhach Age Friendly Ireland ar stáitse chomh maith.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar chlár Cruthaitheacht do Dhaoine Níos Sine de chuid Éire Ildánach téigh chuig anseo.

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil