Skip to main content


Nuacht

Oidhreacht Chultúir agus Athléimneacht Cósta ag COP26

Scroll
3 min read

Oidhreacht Chultúir agus Athléimneacht Cósta ag COP26

3 min read

28/10/21

Oidhreacht Chultúir agus Athléimneacht Cósta ag COP26

Bí linn ag COP26 le haghaidh iniúchadh cruthaitheach ar oidhreacht chultúir agus athléimneacht cósta le baill Chomhairle na Breataine-na hÉireann agus comhpháirtithe oidhreachta criticiúla.

Scrúdóidh an ócáid seo, trí réimse pobail agus tionscnamh cósta a thrasnú go fíorúil, eispéireas an duine ar ár n-oidhreacht chósta, inláimhsithe agus doláimhsithe, in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe agus níos faide i gcéin. Nochtfaidh guthanna éagsúla peirspictíochtaí difriúla ar na rioscaí, na hathruithe agus na dúshláin atá roimh ár gcóstaí. Déanfaimid iniúchadh le chéile ar an mbealach ar féidir lenár n-oidhreacht a bheith mar chuid de thodhchaí níos athléimní a thógáil.

Beidh painéal saineolaithe ó eagraíochtaí cultúir agus oidhreachta den scoth ar siúl i seisiún idirghníomhach spreagúil, chomh maith le príomhóráid ó Julie James, Aire um Athrú Aeráide i Rialtas na Breataine Bige.

"Is tírdhreach dinimiciúil é an cósta - léargas gairid ar thalamh atá ag athrú i gcónaí is ea imlíne na hÉireann a bhfuil cur amach againn air inniu"

Cúlra

Insíonn oidhreacht chósta agus mhuirí scéal faoi stair thráchtála, choimhlinte agus fóillíochta an náisiúin. Cuireann sé go láidir lenár bhféiniúlacht agus le cáilíocht na beatha inniu. Tá ár gcalafoirt agus a lán ionad saoire ildaite cois farraige ríthábhachtach dár ngeilleagar, dár bhfolláine agus le taitneamh a bhaint astu. Ní thuigtear go leor den oidhreacht shaibhir seo atá fós faoi bhrú mór ó chreimeadh cósta, forbairt agus gníomhaíochtaí díobhálacha.

Is tírdhreach dinimiciúil é an cósta – léargas gairid ar thalamh atá ag athrú i gcónaí is ea imlíne na hÉireann a bhfuil cur amach againn air inniu.

Athrú aeráide a thuiscint

Ciallaíonn athrú aeráide ar daoine is cúis leis, áfach, go bhfuil ráta ardú leibhéal na farraige agus scála an athraithe ar an gcósta ag luasghéarú anois tar éis tréimhse fhada seasmhachta coibhneasta. Is dóigh go dtiocfaidh stoirmeacha agus borradh níos láidre, níos airde agus níos minice, agus ciallaíonn leibhéil na farraige ag ardú go dtiocfaidh méadú ar thuilte agus creimeadh.

D’fhéadfadh tuiscint níos fearr a bheith againn ar cén fáth, conas agus cá bhfuil daoine ceangailte le tírdhreacha cabhrú linn feabhas a chur ar ár gcinntí pleanála agus bainistíochta a mhúnlaíonn an bealach a mbímid ag tabhairt aire don talamh agus don fharraige.

Cuirfear ceisteanna ar lucht freastail a dhéanfaidh iniúchadh ar a gceangal leis na háiteanna ina mbuaileann an talamh leis an bhfarraige agus beidh deis acu ceisteanna a chur ar ár saineolaithe painéil.

Cláraigh ar leathanach COP26 Eventbrite agus bí cinnte clárú trí shuíomh gréasáin an Mol Athléimneachta chun an ócáid a shruthlú beo.

Féach ar ár bhfíseán thíos chun tuilleadh a fháil amach:

Stay up to date

×