Skip to main content


Nuacht

Dréacht-Phrionsabail maidir le Teagmháil a Dhéanamh leis na hEalaíona i bhFoghlaim agus Cúram na Luath-Óige

Scroll
min read

Dréacht-Phrionsabail maidir le Teagmháil a Dhéanamh leis na hEalaíona i bhFoghlaim agus Cúram na Luath-Óige

min read

26/10/22

Dréacht-Phrionsabail maidir le Teagmháil a Dhéanamh leis na hEalaíona i bhFoghlaim agus Cúram na Luath-Óige

Mar chuid den Phlean don Óige Ildánach, rinne an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige tiomantas d’fhorbairt príomhphrionsabal lena gcuirfí bonn agus taca faoi theagmháil fhiúntach leanaí leis na healaíona i gcomhthéacsanna Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige. I mí na Samhna 2019, reáchtáladh imeacht comhairliúcháin sa Roinn LCMLÓ chun na prionsabail a roinnt, a iniúchadh agus a phlé le healaíontóirí agus le hoideoirí luath-óige. Tar éis an chomhairliúcháin seo, rinneadh tuilleadh forbartha ar na prionsabail agus foilsíodh iad i bhfoirm dréachta.

B'fhéidir go dtaitneodh seo leat…

Stay up to date

×