Skip to main content


Nuacht

Ignite the Spark. Tionscadal 2021 de chuid Chomhairle Chontae Ros Comáin agus Éire Ildánach

Scroll
2 min read

Ignite the Spark. Tionscadal 2021 de chuid Chomhairle Chontae Ros Comáin agus Éire Ildánach

2 min read

27/10/21

Ignite the Spark. Tionscadal 2021 de chuid Chomhairle Chontae Ros Comáin agus Éire Ildánach

Tionscadal idirghlúine a nascann cónaitheoirí de chuid Ospidéal an Chroí Naofa agus an Teach Cúraim & baill d’Amharclann Óige Chontae Ros Comáin arna choimeád ag an gcleachtóir ealaíon, Catherine Sheridan.

Is tionscadal cruthaitheach é Ignite the Spark a cheiliúrann agus a nascann daoine óga agus aosta trí chomhráite, scéalta, cuimhní cinn, gáire agus go leor eile. Leis an tionscadal seo chuaigh baill d’Amharclann Óige Chontae Ros Comáin i dteagmháil le baill d’Ospidéal an Chroí Naofa agus an Tí Cúraim, baile Ros Comáin, le cúnamh ó Chúntóirí Tí Chúraim. Faoi choimeádaíocht Catherine Sheridan agus a comh-ealaíontóir Julie Sharkey, tháinig Bright Sparks (Baill RCYT) agus Dazzling Sparks (Cónaitheoirí Ospidéil agus Tí Cúraim) le chéile le linn sraith cruinnithe seachtainiúla inar díghlasáladh pictiúir, amhráin, brionglóidí, mianta agus go leor eile. Rinneadh gach seisiún a leagan amach agus a sheachadadh go cúramach chun eispéiris fhiúntacha a chruthú do na rannpháirtithe i gcaitheamh an ama.

Cé go mb’fhéidir go bhfuil luachanna, creidimh agus tuairimí difriúla ag na glúnta éagsúla tá sé tábhachtach a aithint, áfach, go bhfuil áit ag gach ceann de na luachanna, na creidimh agus na tuairimí sin agus gur cheart freastal orthu. Agus cur chuige séimh, íogair á úsáid, thug an clár éascaithe seo aghaidh ar réamhthuairimí agus léirithe steiréitipiciúla na nglúnta éagsúla. Thacaigh Ignite the Spark chun caidrimh fhiúntacha a chruthú agus aitheantas á thabhairt do na difríochtaí idir glúin amháin agus glúin eile.

Stay up to date

×