Skip to main content
Rural Murals: Into the West Photo credits: Andy Mason


Nuacht

Into the West: Seoladh múrphictiúir agus Taispeáint Scannáin mar chuid de Chruinniú na nÓg 2019

Tá Rural Murals lonnaithe i gContae Laoise agus deis dá réir cíoradh a dhéanamh ar chomhthéacsanna maidir leis an ailtireacht, an oidhreacht agus an pobal. Cuireann saothair múrmhaisiúcháin a choimisiúnú faoin gclár Éire Ildánach i gContae Laoise ar ár gcumas athscrúdú a dhéanamh ar scéalta, treisiú leo i gcultúr comhaimseartha an lae inniu agus maitheas a dhéanamh maidir le hathbheochan agus cruthú áiteanna i mbailte móra agus ar shráidbhailte an chontae.

Chruthaigh an t-ealaíontóir ADW (Adam Warren) múrphictiúr ar éadan na Seanphictiúrlainne, Cearnóg an Mhargaidh, Cúl an tSúdaire arna spreagadh ag an scannán ‘Into the West’ (1992). Scannán réalachais taibhsiúil de chuid na hÉireann atá in ‘Into the West’ a scríobh Jim Sheridan, drámadóir, scríbhneoir, stiúrthóir agus léiritheoir scannáin, faoi dhaoine den lucht siúil.  Sa Seanphictiúrlann a rinneadh an scannánaíocht ar an radharc pictiúrlainne sa scannán agus baineadh leas freisin as Caisleán Lé in aice láimhe. Léirítear ómós don bhunscannán mórshuntais sin sa mhúmhaisiúchán agus dóibh siúd de mhuintir na háite a bhí ina n-aisteoirí breise ann ionas go bhfuil seanchas agus béaloideas faoi leith maidir leis an tráth sin beo i measc na ndaoine i gcónaí. Thug an tionscnamh seo deis an scannán a chur ar a súile do dhreamanna óga i lucht féachana nua.

Seoladh an saothar múrmhaisiúcháin go poiblí Dé Sathairn, an 15 Meitheamh, mar chuid de Chruinniú na nÓg agus cuireadh an scannán ar taispeáint saor in aisce i Halla Eaglais na hÉireann in aice láimhe. Tugadh cuireadh do dhaoine de mhuintir na háite a bhí ina n-aisteoirí breise sa scannán a theacht chuig an seoladh agus a gcuid scéalta faoi thráth na scannánaíochta a insint.

As Baile Átha Cliath ó dhúchas ADW, ealaíontóir aitheanta 3D agus múrmhaisitheoir iomráiteach, a dhéanann cónaí i gCúl an tSúdaire agus a bhí an-sásta an deis a thapú péintéireacht a dhéanamh ar fhoirgneamh suntasach sa bhaile mór le súil is go mbeadh an saothar ina spreagadh ag daoine chomh maith le gné ildaite a chur leis an gceantar agus meas a léiriú ar an stair ‘scannánaíochta’. Tugadh cuireadh do dhaltaí as Scoil Náisiúnta Lána an Ghainimh agus as Scoil Náisiúnta Phádraic Naofa do Bhuachaillí páirt a ghlacadh sa mhúrmhaisiú – ionas gur fhoghlaim siad faoina mbíonn i gceist le saothar mórscála ealaíne faoin aer a chruthú chomh maith le hobair rabhlála a dhéanamh iad féin.

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil