Skip to main content


Nuacht

Now and Then

Scroll
min read

Now and Then

min read

30/09/22

Now and Then

Ó mhí Aibreáin go mí Mheán Fómhair 2022, cuireadh an tionscadal Now & Then ar siúl, inar oibrigh na cleachtóirí ealaíon Catherine McVicker & Mary Hickey le daltaí rang a trí ó Ghaelscoil Chluain Meala agus leis an bpobal scothaosta in Ionad Cúraim Lae an Bhaile Ghaelaigh, Cluain Meala i gcaitheamh thréimhse 8 seachtaine.

Trí scéalta, amhráin, cluichí, gearrthóga fuaime agus leabhair gearrthóg a roinnt, d’fhoghlaim an dá dhream an-chuid faoina chéile. Trí leas a bhaint as na leabhair gearrthóg agus na gearrthóga fuaime, rinne siad cumarsáid lena chéile tráth nach raibh sé indéanta a bheith le chéile i gceart ar aon láthair de dheasca COVID. Fuair na leanaí tuiscint ar mar a bhí an saol blianta ó shin tríd na scéalta agus an ghaois a roinn na daoine scothaosta, bunaithe ar ar fhoghlaim siad le linn a saoil, agus tháinig na seanóirí ar an tuiscint nach bhfuil leanaí an lae inniu chomh difriúil sin ón gcaoi a raibh siad féin ag an aois sin.

Fuair an dá ghrúpa amach go bhfuil níos mó cosúlachtaí a nascann na glúnta le chéile ná difríochtaí eatarthu. Taithí iontach saibhir a bhí ann don uile dhuine a bhí bainteach leis. Mar go raibh srianta COVID maolaithe faoin am a raibh an seisiún deireanach le bheith ar siúl, bhíothas in ann gach duine a thabhairt le chéile dó, agus bhí deis ag na rannpháirtithe éadan a chur le hainm na ndaoine a raibh teagmháil á déanamh acu leo i gcaitheamh na n-ocht seachtaine. D’fhág sé sin gurbh álainn an seisiún deireanach é, a raibh amhráin, féiríní agus teastais críochnaithe mar chuid de. Bailíodh an méid sin ábhair, i bhfoirm grianghraf/físeán/gearrthóga fuaime, gur socraíodh gearrscannán a dhéanamh chun an tionscadal a chur i láthair an phobail i gcoitinne agus deis a thabhairt do na rannpháirtithe machnamh a dhéanamh ar an taithí ina hiomláine. Rinne ócáid bhronnta Oíche Chultúir chun ceann de na leabhair gearrthóg a thabhairt don dá ghrúpa mar chuimhneachán ar an tionscadal.

Now and Then

Open Video

B'fhéidir go dtaitneodh seo leat…

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil