Skip to main content


Nuacht

On the Wireless

Scroll
min read

On the Wireless

min read

26/11/21

On the Wireless

Sraith faisnéise fuaime cúig chuid a bheith in On the Wireless arna léiriú ag Tadhg Ó Meachair agus Joanna Hyde chun béim a leagan ar na gnéithe éagsúla a bhaineann le clár Chomhairle Chontae Chorcaí An Chruthaitheacht do Dhaoine Níos Sine.

Beidh na cláir 20-30 nóiméad ar fad, ag díriú ar thionscadail lena n-áirítear na hEalaíona don tSláinte, an Ealaín a Thabhairt Abhaile agus Tionscadal tríd an bPost Mhúsaem na nAmhrán; Aistear Trí Nós an Chaointe, tionscadal le Michelle Collins, in Ospidéal na hOllscoile agus Ospís Marymount; an turas ceolchoirmeacha a thug Jimmy Crowley agus Eve Telford ar thithe altranais le béim speisialta ar Ionad Cúraim Cónaithe agus Baile Lucht Scoir an Sciobairín; aonad soghluaiste Leabharlainne Chomhairle Chontae Chorcaí; agus Tionscadal Cóiritheora Chorcaí le Michael Fortune.

Déanfaidh On the Wireless tagairt do na hagallaimh agus píosaí cainte neamhfhoirmiúla ar fad a rinneadh le rannpháirtithe, ealaíontóirí, comhordaitheoirí agus baill foirne an chláir, agus daoine ábhartha eile ar cuireadh aithne orthu le linn na hoibre.
Craolfar na cuimhní cinn, eispéiris, pléití, scéala agus píosaí seanchais taifeadta seo, a bheidh ceangailte le chéile go téamúil ag míreanna as na tionscadail a luadh roimhe seo, chomh maith le píosaí filíochta, filíocht ó bhéal, míreanna fuaime agus ceol traidisiúnta, mar aon le ceol nuachumtha le Tadhg agus Joanna.
Beidh tuilleadh eolais maidir leis na háiteanna a mbeidh teacht ar an seó ar fáil ar Ardáin Meán Sóisialta Ealaíona Chontae Chorcaí go luath.

Stay up to date

×