Skip to main content
Simone Webb's Social Farming Project


Nuacht

Ag cur síolta na cruthaitheachta

Cabhraíonn tionscadal feirmeoireachta sóisialta na Tulaí le daoine atá faoi mhíchumas iad féin a chur in iúl tríd an ealaín i dtimpeallacht fheirmeoireachta.

Cuirtear deis ar fáil i dtionscadal feirmeoireachta sóisialta Simone Webb, a bhíonn ar siúl ar a feirm oibre taobh leis an mBoirinn i gCeatharlach, do dhaoine atá faoi mhíchumas intleachtúil nó coirp, mar aon le daoine a bhfuil fadhbanna leis an meabhairshláinte acu, am a chaitheamh ar an bhfeirm.

Is acmhainn áitiúil thábhachtach í seo, tacaíonn an tionscadal nuálach feirme seo le rannpháirtithe a n-acmhainneacht féin chun bheith ina mbaill iomlán agus gníomhacha den phobal a aithint. Agus iad tumtha sa dúlra, is féidir le rannpháirtithe ranganna cruthaitheacha a dhéanamh, a lámha a úsáid ar an bhfeirm agus scaoileadh lena samhlaíocht.

Is faoi Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Chomhairle Contae Cheatharlach a bheidh i bhfeidhm ar feadh cúig bliana, atáthar in ann an clár seo a chur ar fáil, “tugtar deis do dhaoine teacht amach agus páirt a ghlacadh sa tsochaí, a luach féin a bhrath, agus rud a dhéanamh a chuireann lena bhféinmhuinín agus leis an luach a chuireann siad orthu féin”.

Creative Communities// Social Farming

Open Video

B'fhéidir go dtaitneodh seo leat…

Stay up to date

×