Skip to main content


Nuacht

Taispeántas Dhearthóirí & Dhéantóirí Phort Láirge

Scroll
min read

Taispeántas Dhearthóirí & Dhéantóirí Phort Láirge

min read

31/05/22

Taispeántas Dhearthóirí & Dhéantóirí Phort Láirge

Rinne Taispeántas Dhearthóirí & Dhéantóirí Phort Láirge ceiliúradh ar chruthaitheacht na ndaoine cumasacha sa cheardaíocht agus sa dearadh i bPort Láirge. Bhí an taispeántas ar siúl i nDánlann Phort Láirge ar Shráid Uí Chonaill, i gCathair Phort Láirge agus cuireadh obair a rinne ocht gcinn déag de dhéantóirí Phort Láirge i láthair agus bhí fáilte roimh an bpobal ar dhátaí áirithe ón 19 Bealtaine go dtí an 25 Meitheamh 2022.

Chruthaigh Clár Éire Ildánach Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge an taispeántas i gcomhar le hOifig Fiontair Áitiúil Phort Láirge agus is é an aidhm atá leis ná tacú le saibhreas na tallainne agus na cruthaitheachta i bpobal na ndearthóirí agus na ndéantóirí i gCathair agus i gContae Phort Láirge. Bhí fáilte roimh an bpobal ar feadh 18 lá agus tháinig breis is 687 cuairteoir chomh fada leis.

Chuir Taispeántas Dhearthóirí & Dhéantóirí Phort Láirge obair an phobail dearaidh agus ceardaíochta atá lonnaithe i bPort Láirge i láthair, agus léirigh siad téama Phort Láirge agus an tábhacht atá leis don phobal seo. Bhunaigh léiritheoir an taispeántais, Vincent O’Shea, an taispeántas ar an gcruthaitheacht atá i gceist le ceardaíocht agus chuir sé roinnt réimsí de cheardaíocht agus dearadh i láthair lena n-áirítear monarcha ghloine, fíodóireacht ciseán, earraí leathair, seodra, deileadh adhmaid, troscán, poirceallán, teicstílí agus earraí criadóireachta.

Sheol an Dr Audrey Whitty, Leas-Stiúrthóir Ard-Mhúsaem na hÉireann, an taispeántas agus bhí sí an-tógtha le caighdeán na hoibre sa taispeántas.  Thug an méid a dúirt sí agus í i láthair ar an oíche deimhniú láidir don taispeántas agus thug sé deis do dhéantóirí aonair casadh le duine mór le rá sna healaíona maisiúla in Éirinn go hidirnáisiúnta.

Mhínigh Katherine Collins, Bainisteoir Tionscadail Ráithe Chultúir Phort Láirge & Comhordaitheoir Phort Láirge Ildánach an tábhacht a bhaineann leis an taispeántas agus is é an aidhm atá le Port Láirge Ildánach ná tacú leis an gcultúr agus cruthaitheacht iontach i gcontae Phort Láirge, agus d’éirigh leis an taispeántas sin an aidhm sin a bhaint amach. Tá imeachtaí amhail Taispeántas Dhearthóirí & Dhéantóirí Phort Láirge an-tábhachtach don chathair, don chontae agus don réigiún.

Sa taispeántas bhí píosaí ón ealaíontóir gloine Áine Ryan, an gearrthóir gloine den chéad scoth Eamonn Terry, an fíodóir ciseán Cathal Hayden, an t-ealaíontóir Shelia Naughton, an déantóir ceardaíochta leathair Frank Cullinane, an deileadóir adhmaid Fred O’Mahony, an seodóir Gemma O’Leary, an déantóir troscáin James McDonald, an dearthóir Kathrin Greif-Maher agus na déantóirí criadóireachta Adele Stanley, Ann Marsh, Cora Cummins, Eileen Singleton, Jane Jermyn, Kathleen Dobbyn, Laura McNamara, Paula Ilecka- Jozwiak agus Vivien O’Malley.

Tá tuilleadh eolais agus bróisiúr iomlán an taispeántais ar fáil ar líne ag https://thisiswaterford.ie/waterford-designers-and-makers-exhibition/

B'fhéidir go dtaitneodh seo leat…

Stay up to date

×