Skip to main content


Nuacht

Seimineár Gréasáin an Mhaorlathaí Chruthaithigh

Scroll
4 min read

Seimineár Gréasáin an Mhaorlathaí Chruthaithigh

4 min read

12/10/21

Seimineár Gréasáin an Mhaorlathaí Chruthaithigh

An Maorlathaí Cruthaitheach: An Clár Éire Ildánach, clár ‘Reimagine’ Fhondúireacht Ailtireachta na hÉireann, agus Connect the Dots, a chuireann an seimineár gréasáin ‘Infheistíocht i gCruthaitheacht Straitéiseach in Éirinn’ ar fáil.

Is do dhaoine atá ag obair laistigh d’údarás áitiúil atá ag smaoineamh ar mar is féidir cruthaitheacht a thabhairt isteach sa phleanáil straitéiseach ar bhealach fiúntach an seimineár gréasáin ar líne uair an chloig seo.

Beidh an seimineár ar siúl Dé Céadaoin 27 Deireadh Fómhair, 11 am-12pm, agus is é Charles Landry a bheidh ina phríomhchainteoir. Is údarás idirnáisiúnta é Landry maidir le samhlaíocht agus cruthaitheacht a úsáid in athrú uirbeach. Faoi láthair tá sé ina chomhalta in Acadamh Robert Bosch i mBeirlín. Chum sé coincheap na Cathrach Cruthaithí ag deireadh na 1980idí. Is é an fócas atá aige ná mar is féidir le cathracha na coinníollacha cumasúcháin a chruthú do dhaoine agus d’eagraíochtaí smaoineamh, pleanáil agus gníomhú le samhlaíocht chun fadhbanna a réiteach agus deiseanna a fhorbairt.

Cuireann saothar is déanaí Landry, ‘The Creative Bureaucracy’ béim ar pheirspictíocht an duine. Tuigeann sé go bhfuil daoine i gcroílár aon chórais maorlathais. Cuireann sé an taithí mhaireachtála ag obair laistigh nó le maorlathas i lár an aonaigh. Ní struchtúr nó ‘eagragham’ le caidrimh fheidhmiúla agus róil amháin atá sa mhaorlathas. Is grúpa daoine é a bhfuil saol, mothúcháin, mianta, fuinneamh, paisean agus luachanna acu. Creideann Landry gur féidir le smaointeoireacht a aistriú ó chultúr ‘níl mar gheall’ go dtí cultúr ‘tá, más’ laistigh de mhaorlathas a chumhachtú, agus gur féidir sin a bhaint amach.

Tacaíonn Clár Éire Ildánach le foirne Cultúir agus Cruthaitheachta in údaráis áitiúla chun Straitéisí Cultúir agus Cruthaitheachta cúig bliana a sholáthar atá uathúil do gach láthair. Léiríonn an saineolas leathan atá ar fáil sna Foirne Cultúir agus Cruthaitheachta go leanúnach na cineálacha cur chuige solúbtha agus lúfar atá riachtanach chun tionscnaimh fhadtéarmacha déanta áite a chur i bhfeidhm. Cuirfear dhá thionscadal eiseamláireacha i láthair mar chuid den seimineár gréasáin.

"Cuireann saothar is déanaí Landry, ‘The Creative Bureaucracy’ béim ar pheirspictíocht an duine, tuigeann sé go bhfuil daoine i gcroílár aon chórais maorlathais"

RIOT: SLIGEACH – I mí an Mhárta 2021 chuir an Fhoireann Cultúir agus Cruthaitheachta i gComhairle Chontae Shligigh ceisteanna crua faoin mbealach ar féidir le luachanna an chultúir, an phobail agus an ghnó a bheith comhthairbheach. I sraith comhráite coimeádaithe le sampla ionadaíoch de shaineolaithe agus nuálaithe, ó áiteanna agus ó thionscadail a ndearnadh claochlú orthu trí chomhoibrithe athghiniúna ceannródaíocha. D’fhéach RIOT:SLIGEACH ar mar a d’fhéadfaí athmhachnamh a dhéanamh ar Bhaile Shligigh, agus thodhchaí ionchasach an bhaile a leagan amach. Todhchaí ar féidir cruthaitheacht, samhlaíocht, nuálaíochtaí, oidhreacht, cumas oibriú le chéile – agus cultúr, a mhúnlú. Ghlac Comhairle Chontae Shligigh le roinnt moltaí ón gcomhdháil chun bonn eolais a chur faoi straitéisí amach anseo agus is í Joeleen Lynch, Bainisteoir Tionscadail Ealaíne Poiblí i gComhairle Chontae Shligigh a bheidh ag cur i láthair.

Ardú Corcaigh – In 2020, faoi Phacáiste Spreagtha Mhí Iúil an Rialtais, chuir Clár Éire Ildánach maoiniú breise dar luach €1.75 milliún ar fáil d’údaráis áitiúla a bhí bunaithe ar leathnú an réimse disciplíní agus seánraí tacaithe a chumasú agus deiseanna breise a sholáthar do rannpháirtíocht an phobail i, nó rannpháirtíocht le gníomhaíochtaí agus cláir ealaíonta, cultúir agus cruthaitheacha. Sampla iontach de scála an méid a baineadh amach in 2020 is ea Ardú Corcaigh, Tionscnamh Ealaíne Sráide a cheiliúrann traidisiúin, stair, rún agus ealaín chathair Chorcaí. Dearadh an tionscadal mar bhealach chun cathair Chorcaí a athbheochan i spás sábháilte le linn COVID, agus iniúchadh á dhéanamh freisin ar an scéal iontach a bhí i gCorcaigh in 1920 agus anois. Fuair na múrmhaisiú freagra dearfach ón bpobal agus chuir siad beocht le tírdhreach cultúir lár Chathair Chorcaí trí na ceantair sa chathair ina bhfuil siad a athbheochan. Michelle Carew, Oifigeach Ealaíon, Comhairle Cathrach Chorcaí chuirfidh an ócáid i láthair.

Chun d’áit a chlárú ag Seimineár Gréasáin An Mhaorlathaí Chruthaithigh, cliceáil anseo.

Stay up to date

×