Skip to main content


Nuacht

Tionscadal Grianghrafadóireachta Picture Me

Is tionscadal digiteach grianghrafadóireachta é an Tionscadal Picture Me leis an ealaíontóir Anna Leask lena dtugtar aitheantas do chumas ealaíne leanaí/daoine óga atá faoi mhíchumas intleachta, iadsan i gCraobh Liatroma/Iarthar an Chabháin den eagraíocht Siondróm Down na hÉireann agus a dteaghlaigh go háirithe. Le tacaíocht ó The Dock, Éire Ildánach agus Comhairle Chontae Liatroma.

Is minic gur go físiúil a fhoghlaimíonn leanaí a bhfuil Siondróm Down orthu agus a fhaigheann siad tuiscint ar an saol. Tríd an tionscadal grianghrafadóireachta, tugadh deis iontach do na rannpháirtithe óga iad féin a chur in iúl go cruthaitheach. Bhain Anna Leask agus na grianghrafadóirí nua leas as an teicneolaíocht is úrnua chun cabhrú leo bualadh lena chéile, foghlaim agus saothar a roinnt trí réimse uirlisí ar líne a úsáid.

B’fhéidir nach bhfuil sé éasca agat mo chuid cainte a thuiscint ach má bhreathnaíonn tú trí lionsa an cheamara tuigfidh tú na nithe a gcuirim spéis iontu. Tuigfimid a chéile trí mo chuid pictiúr. Mar sin ná féach orm mar dhuine atá faoi mhíchumas ach mar ghrianghrafadóir!

Nasc leis an leabhrán

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil