Skip to main content
Westmeath

An Iarmhí

Leis an oidhreacht láidir ealaíne, idir an t-údar iomráiteach JP Donleavy sa Mhuileann gCearr agus Oliver Goldsmith, scríbhneoir an 18ú céad, gan trácht ar amhránaí teanóir mórchlú Bhaile Átha Luain, an Cúnta John McCormack, tá leas á bhaint as fréamhacha áitiúla an chultúir agus na cruthaitheachta maidir le Plean Cultúir agus Cruthaitheachta Chontae na hIarmhí faoin gclár Éire Ildánach.

Tá féiniúlacht, cultúr agus saoránacht de théamaí leis an gclár Éire Ildánach agus cuireadh tús le páirt na hIarmhí sa tionscnamh cúig bhliana le pleananna na bliana 2017. Is rífhiúntach na pointí lárnacha na húdaráis áitiúla maidir le rannpháirtíocht an phobail agus tá ról cinniúnach acu go fóill maidir le healaíontóirí agus saoránaigh a chruthú, a fhorbairt agus a chothú ionas go dtaithíonn siad agus go mbíonn siad rannpháirteach i gcúrsaí cultúir agus go gcleachtann siad an éirim cruthaitheachta faoi leith atá iontu féin.

Idir chlú na hIarmhí a thabhairt chun cinn mar ionad léiriúcháin do scannáin agus áiseanna ealaíne agus turasóireachta an chontae a chur chun cinn, tá oidhreacht cruthaitheachta agus cultúir an chontae á cur i lár an aonaigh.

Idir chlú na hIarmhí a thabhairt chun cinn mar ionad léiriúcháin do scannáin agus áiseanna ealaíne agus turasóireachta an chontae a chur chun cinn, mar shampla Caisleán Bhaile Átha Luain agus an Luan Gallery, chomh maith le treisiú leis an infreastruchtúr cultúir, le hionaid léiriúcháin agus ealaíne, mar shampla Teach agus Garraithe Belvidere sa Mhuileann gCearr agus Ionad Ealaíne an Tuair Aird i Móta, tá oidhreacht cruthaitheachta agus cultúir an chontae á cur i lár an aonaigh.

Féach cad atá ar siúl

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Miriam Mulrennan

Creative Ireland Coordinator & Arts Officer

Teagmháil

Pat Gallagher

Chief Executive, Westmeath County Council

Teagmháil

Melanie McQuade

Heritage Officer

Teagmháil

Mark Keaveney

Director of Services

Teagmháil

Bill Collentine

Councillor

Teagmháil

Mary Stuart

County Librarian

Teagmháil

Annette Barr Jordan

Communtiy & Enterprise

Teagmháil

Carmel Duffy

Athlone Arts & Tourism

Teagmháil

Mary Hughes

Mullingar Arts Centre

Teagmháil

Ruth Maxwell

Environment Awareness Officer

Teagmháil

Ár Straitéis

Westmeath.pdf
Íoslódáil