Skip to main content

An Cabhán

Is script ghearr é Is Cuma le Duine ar Bith (No One Cares) ina bhfiosraítear na claonachtaí agus cora sochaíocha a bhfuil taithí ag daoine óga nach mbíonn ag cloí le hinscne orthu sa Chabhán. Is le sraith agallamh atá curtha i dtoll a chéile ag déagóirí trasinscneacha agus neamh-dhénártha as Co. an Chabháin a cruthaíodh an script d’fhonn tuiscint a fháil ar an dearcadh atá acusan ar an saol.

Fiosraíonn an insint comhráite bunaithe ar aitheantas inscne agus ceistíonn mar is féidir leis an tsochaí tacú le daoine óga atá ag athrú inscne le go n-aireoidh siad go bhfuil glacadh leo ina bpobal féin. Trí dhul i mbun plé le grúpa beag daoine, an pobal LADTA laistigh den chontae, fiosraíonn an píosa seo a bhfuil i gceist le bheith i do dhuine trasinscneach faoin tuath i gCo. an Chabháin agus an tuiscint atá againn ar inscne agus aitheantas sa timpeallacht sin.

Roinneadh an gearrscannán ar líne mar chuid de chomhpháirtíocht Fhéile Amharclannaíochta Aerach Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath le Bród Bhaile Átha Cliath i gclár imeachtaí 2021.

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Emma Clancy

Comhordaitheoir Éire Ildánach & Leabharlannaí

Teagmháil

Tommy Ryan

Príomhfheidhmeannach

Teagmháil

Eoin Doyle

Stiúrthóir Seirbhísí

Teagmháil

Catriona O’Reilly

Oifigeach Ealaíon

Teagmháil

Savina Donohoe

Coimeádaí Músaeim

Teagmháil

Padraic McIntyre

Stiúrthóir Amharclainne

Teagmháil

Conor Harrington

Oifigeach Cumarsáide

Teagmháil

Jane Crudden

Oifigeach SÍOCHÁIN IV

Teagmháil

Ann Marie Curley

Oifigeach Oidhreachta

Teagmháil

Teresa Treacy

Leabharlannaí

Teagmháil

Ár Straitéis

Cavan.pdf
Íoslódáil